Polskie Towarzystwo
Onkologii
i Hematologii Dziecięcej

Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej zrzesza osoby zajmujące się profesjonalnie diagnozą i leczeniem chorób onkologicznych i hematologicznych u dzieci. Są wśród nich pediatrzy, chirurdzy, onkolodzy i hematolodzy, immunolodzy, diagności laboratoryjni, genetycy, rehabilitanci. Celem Towarzystwa jest jednoczenie wszystkich hematologów i onkologów dziecięcych w Polsce, inspirowanie i koordynowanie działalności szkoleniowej i naukowej dla rozwoju polskiej onkologii i hematologii dziecięcej, opracowanie i aktualizowanie standardów diagnostyki i terapii oraz reprezentowanie tej gałęzi wiedzy lekarskiej w Polsce, jak i poza jej granicami.

Aktualności

2019-05-15
11th Midsummer Meeting on Pediatric Hematology, Oncology and Stem Cell Transplantation 11th Midsummer Meeting on Pediatric Hematology, Oncology and Stem Cell Transplantation
2019-04-30
Stypendium dla młodych naukowców Institut National du Cancer- Call for Applications 2019 Stypendium dla młodych naukowców Institut National du Cancer- Call for Applications 2019
2019-04-18
Życzenia wielkanocne 2019 Życzenia wielkanocne 2019
2019-04-11
Cord blood in clinical practice: an interdyscyplinary approach | 18 maja 2019 Warszawa Cord blood in clinical practice: an interdyscyplinary approach | 18 maja 2019 Warszawa
2019-04-08
The 2nd Eastern and Central European Workshop in Pediatric Oncology and Hematology The 2nd Eastern and Central European Workshop in Pediatric Oncology and Hematology

Fundacje i stowarzyszenia

Partner