Miłość w Paryżu, Gala Urtica Dzieciom

Miłość w Paryżu, Gala Urtica Dzieciom