23 Kurs Edukacyjny Infectious Diseases Working Party EBMT

23 Kurs Edukacyjny Infectious Diseases Working Party EBMT

W Krakowie w dniach 17-19 października 2019r odbył się 23 Kurs Edukacyjny Infectious Diseases Working Party EBMT (European Society of Blood and Marrow Transplantation), którego organizatorem był prof. Jan Styczyński. W kursie wzięło udział 110 uczestników z 17 państw.

Wykłady edukacyjne wygłosiło 16 prelegentów, a kliniczne przypadki przedstawiło 20 uczestników, w tym dr Patrycja Mensah-Glanowska i dr Krzysztof Czyżewski z Polski. Wykłady programowe o charakterze Keynote Lectures dotyczyły powikłań bakteryjnych, grzybiczych oraz wirusowych układu oddechowego. Wiodącymi tematami były infekcje mnogie, infekcje po zastosowaniu limfocytów CAR-T oraz zakażenia wirusami CMV, EBV, ADV, BKV, VZV i HHV6.

Największym zainteresowaniem cieszyły się wykłady dotyczące powikłań infekcyjnych po CAR-T, wygłoszone przez prof. Lidię Gil i prof. Jana Styczyńskiego oraz prezentacje przypadków infekcji po CAR-T. Wykładowcy i uczestnicy pokreślili, że najważniejsze informacje merytoryczne dla uczestników to: konieczność szczepień przeciwko grypie pacjentów (wg wskazań) i personelu (wszystkich pracowników), wielokierunkowe postępowanie przeciwinfekcyjne w przypadku mnogich zakażeń u pacjentów po przeszczepieniu, potrzeba stosowania nowych leków i metod przeciwinfekcyjnych.