O Towarzystwie

O Towarzystwie

I Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej odbył się w 2001 r. w Bydgoszczy, a Towarzystwo zostało oficjalnie zarejestrowane w 2002 roku. Zrzesza osoby zajmujące się profesjonalnie diagnozą i leczeniem chorób onkologicznych i hematologicznych u dzieci. Są wśród nich pediatrzy, chirurdzy, onkolodzy i hematolodzy, immunolodzy, diagności laboratoryjni, genetycy, rehabilitanci oraz psycholodzy. Celem Towarzystwa jest jednoczenie wszystkich osób zaangażowanych w zakresie hematologii i onkologii dziecięcej w Polsce. Główne zadania Towarzystwa to: inicjowanie i koordynowanie szkoleń, rozwijanie działalności naukowej, opracowanie i aktualizowanie standardów diagnostyki i terapii, a także propagowanie wiedzy dotyczącej onkologii i hematologii dziecięcej w Polsce i zagranicą.

Tomasz Szczepański
Prof. dr hab. n. med.
Tomasz Szczepański
przewodniczący
Bernarda Kazanowska
Prof. dr hab. n. med.
Bernarda Kazanowska
wiceprzewodnicząca
Renata Tomaszewska
Dr n. med.
Renata Tomaszewska
sekretarz
Wojciech Młynarski
Prof. dr hab. n. med.
Wojciech Młynarski
skarbnik
Michał Matysiak
Prof. dr hab. n. med.
Michał Matysiak
Jan Styczyński
Prof. dr hab. n. med.
Jan Styczyński
Maryna Krawczuk-Rybak
Prof. dr hab. n. med.
Maryna Krawczuk-Rybak
Marzena Samardakiewicz
Dr hab. n. med.
Marzena Samardakiewicz
Elżbieta Adamkiewicz-Drożyńska
Prof. dr hab. n. med.
Elżbieta Adamkiewicz-Drożyńska
Walentyna Balwierz
Prof. dr hab. n. med.
Walentyna Balwierz
Bożenna Dembowska-Bagińska
Prof. nadzw. dr hab. n. med.
Bożenna Dembowska-Bagińska
Jan Godziński
Prof. dr hab. n. med.
Jan Godziński
Danuta Perek
Prof. dr hab. n. med.
Danuta Perek
Jacek Wachowiak
Prof. dr hab. n. med.
Jacek Wachowiak
Tomasz Urasiński
Prof. dr hab. n. med.
Tomasz Urasiński
przewodniczący
Katarzyna Derwich
Dr hab. n. med.
Katarzyna Derwich
Grażyna Sobol-Milejska
Dr hab. n. med.
Grażyna Sobol-Milejska
Jan Styczyński
Prof. dr hab. med.
Jan Styczyński
Danuta Perek
Prof. dr hab. n. med.
Danuta Perek
Przewodnicząca
Polska Grupa Neuroonkologii Dziecięcej
Walentyna Balwierz
Prof. dr hab. n. med.
Walentyna Balwierz
Przewodnicząca
Polska Pediatryczna Grupa ds. Leczenia Białaczek i Chłoniaków
Bernarda Kazanowska
Prof. dr hab. n. med.
Bernarda Kazanowska
Przewodnicząca
Polska Pediatryczna Grupa ds. Leczenia Guzów Litych
Michał Matysiak
Prof. dr hab. n. med.
Michał Matysiak
Przewodniczący
Polska Pediatryczna Grupa Hematologiczna
Maryna Krawczuk-Rybak
Prof. dr hab. n. med.
Maryna Krawczuk-Rybak
Przewodnicząca
Polska Pediatryczna Grupa Odległych Następstw Leczenia Przeciwnowotworowego
Jacek Wachowiak
Prof. dr hab. n. med.
Jacek Wachowiak
Przewodniczący
Polska Pediatryczna Grupa ds. Transplantacji Komórek Krwiotwórczych
Marzena Samardakiewicz
Dr hab. n. med.
Marzena Samardakiewicz
Przewodnicząca
Polska Grupa Psychoonkologów Dziecięcych
Jan Styczyński
Prof. dr hab. n. med.
Jan Styczyński
Przewodniczący
Polska Pediatryczna Grupa ds. Zakażeń
Adam Maciejczyk
Dr hab. n. med.
Adam Maciejczyk
Przewodniczący
Sekcja Radioterapii Pediatrycznej

Kontakt

Klinika Pediatrii, Onkologii i Hematologii
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi, Uniwersyteckie Centrum Pediatrii im. Marii Konopnickiej
ul. Sporna 36/50
91-738 Łódź

Aleksandra Oszer sekretarz techniczny PTOHD
sekretariat@ptohd.pl