O Towarzystwie

O Towarzystwie

I Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej odbył się w 2001 r. w Bydgoszczy, a Towarzystwo zostało oficjalnie zarejestrowane w 2002 roku. Zrzesza osoby zajmujące się profesjonalnie diagnozą i leczeniem chorób onkologicznych i hematologicznych u dzieci. Są wśród nich pediatrzy, chirurdzy, onkolodzy i hematolodzy, immunolodzy, diagności laboratoryjni, genetycy, rehabilitanci. Celem Towarzystwa jest jednoczenie wszystkich hematologów i onkologów dziecięcych w Polsce, inspirowanie i koordynowanie działalności szkoleniowej i naukowej dla rozwoju polskiej onkologii i hematologii dziecięcej, opracowanie i aktualizowanie standardów diagnostyki i terapii oraz reprezentowanie tej gałęzi wiedzy lekarskiej w Polsce, jak i poza jej granicami.

Osoby chcące przystąpić do Towarzystwa proszone są o wypełnienie Deklaracji Członkowskiej i przesłanie skanu na adres: sekretariat@ptohd.pl

Tomasz Szczepański
Prof. dr hab. n. med.
Tomasz Szczepański
przewodniczący
Bernarda Kazanowska
Prof. dr hab. n. med.
Bernarda Kazanowska
wiceprzewodnicząca
Renata Tomaszewska
Dr n. med.
Renata Tomaszewska
sekretarz
Wojciech Młynarski
Prof. dr hab. n. med.
Wojciech Młynarski
skarbnik
Michał Matysiak
Prof. dr hab. n. med.
Michał Matysiak
Jan Styczyński
Prof. dr hab. n. med.
Jan Styczyński
Maryna Krawczuk-Rybak
Prof. dr hab. n. med.
Maryna Krawczuk-Rybak
Marzena Samardakiewicz
Dr hab. n. med.
Marzena Samardakiewicz
Elżbieta Adamkiewicz-Drożyńska
Prof. dr hab. n. med.
Elżbieta Adamkiewicz-Drożyńska
Walentyna Balwierz
Prof. dr hab. n. med.
Walentyna Balwierz
Bożenna Dembowska-Bagińska
Prof. nadzw. dr hab. n. med.
Bożenna Dembowska-Bagińska
Jan Godziński
Prof. dr hab. n. med.
Jan Godziński
Danuta Perek
Prof. dr hab. n. med.
Danuta Perek
Jacek Wachowiak
Prof. dr hab. n. med.
Jacek Wachowiak
Tomasz Urasiński
Prof. dr hab. n. med.
Tomasz Urasiński
przewodniczący
Katarzyna Derwich
Dr hab. n. med.
Katarzyna Derwich
Grażyna Sobol-Milejska
Dr hab. n. med.
Grażyna Sobol-Milejska
Jan Styczyński
Prof. dr hab. med.
Jan Styczyński
Danuta Perek
Prof. dr hab. n. med.
Danuta Perek
Przewodnicząca
Polska Grupa Neuroonkologii Dziecięcej
Walentyna Balwierz
Prof. dr hab. n. med.
Walentyna Balwierz
Przewodnicząca
Polska Pediatryczna Grupa ds. Leczenia Białaczek i Chłoniaków
Bernarda Kazanowska
Prof. dr hab. n. med.
Bernarda Kazanowska
Przewodnicząca
Polska Pediatryczna Grupa ds. Leczenia Guzów Litych
Michał Matysiak
Prof. dr hab. n. med.
Michał Matysiak
Przewodniczący
Polska Pediatryczna Grupa Hematologiczna
Maryna Krawczuk-Rybak
Prof. dr hab. n. med.
Maryna Krawczuk-Rybak
Przewodnicząca
Polska Pediatryczna Grupa Odległych Następstw Leczenia Przeciwnowotworowego
Jacek Wachowiak
Prof. dr hab. n. med.
Jacek Wachowiak
Przewodniczący
Polska Pediatryczna Grupa ds. Transplantacji Komórek Krwiotwórczych
Marzena Samardakiewicz
Dr hab. n. med.
Marzena Samardakiewicz
Przewodnicząca
Polska Grupa Psychoonkologów Dziecięcych
Jan Styczyński
Prof. dr hab. n. med.
Jan Styczyński
Przewodniczący
Polska Pediatryczna Grupa ds. Zakażeń
Adam Maciejczyk
Dr hab. n. med.
Adam Maciejczyk
Przewodniczący
Sekcja Radioterapii Pediatrycznej

Kontakt

Oddział Hematologii i Onkologii Dziecięcej
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. S. Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. 3-go Maja 13-15
41-800 Zabrze

Julia Geisler sekretarz techniczny PTOHD
sekretariat@ptohd.pl