Fundacje i stowarzyszenia

Fundacje i stowarzyszenia

 • Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
  ul. Dominikańska 19c, 02-738 Warszawa
  tel. 22 8523214, 22 8523215
  fax 22 8520752
  e-mail: wosp@wosp.org.pl
  www.wosp.org.pl
 • Fundacja dr Clown
  ul. Jagiellońska 58 lok.128a, 03-468 Warszawa
  tel. 22 8540501, 22 8540502
  fax 22 2668153
  www.drclown.pl
 • Fundacja na Rzecz Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii WUM w Warszawie
  ul. Marszałkowska 8, 00-590 Warszawa
  tel. 22 6211775, 22 6215058
  fax 22 6292349
  e-mail: fundacja@muza.com.pl
  Prezes Fundacji dr hab. med. Iwona Malinowska
 • Fundacja „Pomóż Im”
  na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi
  i Hospicjum dla Dzieci
  ul. Sosnowa 3, 16-010 Sochonie
  tel. 85 66 22 003
  biuro@pomozim.org.pl
 • Dzieciaki Chojraki – Stowarzyszenie Wspierania Transplantacji
  Szpiku i Onkologii Dziecięcej
  Klinika Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej UM w Poznaniu

  ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
  tel. 61 8491447
  fax: 61 8474356
  e-mail: kohtp@skp.ump.edu.pl
  www.szpik-dzieci.org.pl
 • Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez barier”
  Al. Przyjaciół 8 lok. 1a, 00-565 Warszawa
  tel./fax: 22 8499662
  e-mail: radafundacji@fpbb.pl
  www.fpbb.pl
 • Pomóż Dziecku Choremu na Białaczkę
  Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii, 64 Kolo TPD
  ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk
 • Fundacja z Pompą – Pomóż Dzieciom z Białaczką
  ul. Kartuska 99/12, 80-130 Gdańsk
  tel. +48 602673107
  www.fundacjazpompa.pl
 • Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii
  współpracuje z TPD-Koło Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową
  ul. Obrońców Bydgoszczy 1, 85-054 Bydgoszcz
 • Fundacja na Rzecz Dzieci Chorych na Białaczkę i Inne Choroby Układu Krwiotwórczego
  ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze
  tel. 32 2736075