Polskie Towarzystwo
Onkologii
i Hematologii Dziecięcej

Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej zrzesza osoby zajmujące się profesjonalnie diagnozą i leczeniem chorób onkologicznych i hematologicznych u dzieci. Są wśród nich pediatrzy, chirurdzy, onkolodzy i hematolodzy, immunolodzy, diagności laboratoryjni, genetycy, rehabilitanci. Celem Towarzystwa jest jednoczenie wszystkich hematologów i onkologów dziecięcych w Polsce, inspirowanie i koordynowanie działalności szkoleniowej i naukowej dla rozwoju polskiej onkologii i hematologii dziecięcej, opracowanie i aktualizowanie standardów diagnostyki i terapii oraz reprezentowanie tej gałęzi wiedzy lekarskiej w Polsce, jak i poza jej granicami.

Aktualności

2020-02-03
Składki członkowskie 2020 Składki członkowskie 2020
2020-01-29
X Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej | Zaproszenie X Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej | Zaproszenie
2019-12-23
Życzenia Świąteczne Życzenia Świąteczne
2019-12-05
Grant badawczy ESO i SIOP 2020 Grant badawczy ESO i SIOP 2020
2019-10-29
23 Kurs Edukacyjny Infectious Diseases Working Party EBMT 23 Kurs Edukacyjny Infectious Diseases Working Party EBMT

Fundacje i stowarzyszenia

Partner