Polskie Towarzystwo
Onkologii
i Hematologii Dziecięcej

Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej zrzesza osoby zajmujące się profesjonalnie diagnozą i leczeniem chorób onkologicznych i hematologicznych u dzieci. Są wśród nich pediatrzy, chirurdzy, onkolodzy i hematolodzy, immunolodzy, diagności laboratoryjni, genetycy, rehabilitanci oraz psycholodzy. Celem Towarzystwa jest jednoczenie wszystkich osób zaangażowanych w zakresie hematologii i onkologii dziecięcej w Polsce. Główne zadania Towarzystwa to: inicjowanie i koordynowanie szkoleń, rozwijanie działalności naukowej, opracowanie i aktualizowanie standardów diagnostyki i terapii, a także propagowanie wiedzy dotyczącej onkologii i hematologii dziecięcej w Polsce i zagranicą.

Aktualności

2021-07-15
Standardy diagnostyki w onkologii i hematologii dziecięcej Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej Standardy diagnostyki w onkologii i hematologii dziecięcej Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej
2021-07-13
Przekazywanie pacjentów leczonych w dzieciństwie z powodu chorób nowotworowych do systemu opieki dla dorosłych | Prof. Maryna Krawczuk-Rybak, lek. Agnieszka Paszkowska Przekazywanie pacjentów leczonych w dzieciństwie z powodu chorób nowotworowych do systemu opieki dla dorosłych | Prof. Maryna Krawczuk-Rybak, lek. Agnieszka Paszkowska
2021-07-07
Objęcie młodzieży leczonej w dzieciństwie z powodu nowotworu opieką medyczną dla dorosłych | prof. Maryna Krawczuk-Rybak Objęcie młodzieży leczonej w dzieciństwie z powodu nowotworu opieką medyczną dla dorosłych | prof. Maryna Krawczuk-Rybak
2021-07-06
Wytyczne dotyczące monitorowania stanu zdrowia pacjentów po przebytym leczeniu onkologicznym w dzieciństwie – stanowisko Konsultanta Krajowego Wytyczne dotyczące monitorowania stanu zdrowia pacjentów po przebytym leczeniu onkologicznym w dzieciństwie – stanowisko Konsultanta Krajowego
2021-07-05
Standardy postępowania diagnostycznego w klasycznych nowotworach mieloproliferacyjnych filadelfia-ujemnych u dzieci i młodzieży Standardy postępowania diagnostycznego w klasycznych nowotworach mieloproliferacyjnych filadelfia-ujemnych u dzieci i młodzieży

Fundacje i stowarzyszenia

Partner