Polskie Towarzystwo
Onkologii
i Hematologii Dziecięcej

Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej zrzesza osoby zajmujące się profesjonalnie diagnozą i leczeniem chorób onkologicznych i hematologicznych u dzieci. Są wśród nich pediatrzy, chirurdzy, onkolodzy i hematolodzy, immunolodzy, diagności laboratoryjni, genetycy, rehabilitanci oraz psycholodzy. Celem Towarzystwa jest jednoczenie wszystkich osób zaangażowanych w zakresie hematologii i onkologii dziecięcej w Polsce. Główne zadania Towarzystwa to: inicjowanie i koordynowanie szkoleń, rozwijanie działalności naukowej, opracowanie i aktualizowanie standardów diagnostyki i terapii, a także propagowanie wiedzy dotyczącej onkologii i hematologii dziecięcej w Polsce i zagranicą.

Aktualności

2022-05-19
Modernizacja systemu e-KRN+ i Polski Rejestr Onko-Hematologiczny (PROH) Modernizacja systemu e-KRN+ i Polski Rejestr Onko-Hematologiczny (PROH)
2022-05-06
Kompendium „Hematologia i onkologia dziecięca dla lekarzy praktyków”- już w sprzedaży Kompendium „Hematologia i onkologia dziecięca dla lekarzy praktyków”- już w sprzedaży
2022-04-26
Nagroda Złotego Otisa za niezłomność w sytuacjach nadzwyczajnych dla prof. Wojciecha Młynarskiego Nagroda Złotego Otisa za niezłomność w sytuacjach nadzwyczajnych dla prof. Wojciecha Młynarskiego
2022-04-26
I Ogólnopolskie Spotkanie Osób z Anemią Fanconiego                      I Ogólnopolskie Spotkanie Osób z Anemią Fanconiego                     
2022-04-26
XI Zjazd PTOiHD, ważne terminy XI Zjazd PTOiHD, ważne terminy
XI Zjazd PTOHD 2022

Fundacje i stowarzyszenia

Partner