Nowa Grupa Robocza Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej

Nowa Grupa Robocza Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej

Powstała nowa Grupa Robocza PTOHD, która funkcjonować będzie pod nazwą: Sekcja Pielęgniarska Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej.

Założenia i cele grupy

Jednym z podstawowych celów, które przyświecają działalności nowej Sekcji, jest poprawa jakości opieki nad pediatrycznym pacjentem onkologicznym i jego rodziną. Poprzez wzajemną edukację, prowadzenie grup badawczych i szeroką współpracę, istnieje szansa na realną poprawę jakości świadczonych przez polskie pielęgniarki i pielęgniarzy usług.

Ważnym zagadnieniem, nad którym również pracuje Sekcja, jest wprowadzenie ogólnopolskich standardów dotyczących opieki nad dziećmi z chorobą nowotworową /hematologiczną wg SIOP Nursing group. Zapoznanie wszystkich ośrodków zrzeszonych w PTOHD z powyższymi normami oraz wcielenie ich w życie pozwoli ujednolicić poziom opieki pielęgniarskiej w każdym oddziale hematologicznym i onkologicznym w Polsce, co przełoży się na wzrost komfortu pacjenta, większą wydajność zespołu pielęgniarskiego oraz ograniczenie kosztów hospitalizacji.

Podstawą, do spełnienia powyższych założeń, a jednocześnie kolejnym celem Sekcji jest rozwinięcie współpracy międzyośrodkowej w Polsce. Kontakt z różnymi grupami zawodowymi i instytucjami umożliwi wzajemne wsparcie merytoryczne i wymianę doświadczeń.

Kto będzie brał udział w prowadzonych pracach?

W prowadzonych pracach biorą udział pielęgniarki i pielęgniarze zrzeszeni w PTOHD, którzy zadeklarowali chęć członkostwa w Sekcji. Grupie przewodniczy Agnieszka Majk, w zarządzie zasiadają Iwona Świerczek-Skwierawska oraz Beata Leszczak. Członkowie mogą rozwijać się na wielu płaszczyznach, między innymi, biorąc udział w grupach tematycznych, tworząc nowe standardy opieki w oparciu o badania własne lub analizę dostępnych danych, a także współpracując z różnymi fundacjami.

Do kogo będzie skierowana grupa?

Grupa skierowana jest przede wszystkim do pielęgniarek oraz pielęgniarzy, a także studentów pielęgniarstwa. Jej twórcom zależy na prężnym rozwoju tego zawodu oraz zachęceniu studentów do wybrania specjalizacji pediatrycznej/onkologicznej. Wyniki pracy Sekcji będą jednak kierowane zarówno do innych członków zespołu terapeutycznego, jak i pacjentów oraz ich opiekunów. Sekcja w naturalny sposób będzie współpracować z lekarzami.

W jaki sposób można dołączyć do grupy?

Aby dołączyć do grupy, należy zostać członkiem PTOHD i opłacić składkę członkowską. Informacje o nadchodzących spotkaniach, które realizujemy na platformie Zoom, przekazane będą zadeklarowanym członkom poprzez system Internal PTOHD.