Standardy leczenia

2022-11-07
Praktyczne aspekty terapii CAR‐T u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną z komórek B w Polsce – Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej Praktyczne aspekty terapii CAR‐T u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną z komórek B w Polsce – Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej
2022-11-04
Postępowanie u dzieci i młodzieży z hemofilią A lub B: Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej Postępowanie u dzieci i młodzieży z hemofilią A lub B: Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej
2022-10-27
Modele organizacyjne postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w okresie przejściowym z wieku dziecięcego w wiek dorosły: propozycje Pediatrycznego Zespołu Ekspertów Narodowej Strategii Onkologicznej Modele organizacyjne postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w okresie przejściowym z wieku dziecięcego w wiek dorosły: propozycje Pediatrycznego Zespołu Ekspertów Narodowej Strategii Onkologicznej
2021-07-15
Standardy diagnostyki w onkologii i hematologii dziecięcej Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej Standardy diagnostyki w onkologii i hematologii dziecięcej Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej
2021-07-05
Standardy postępowania diagnostycznego w klasycznych nowotworach mieloproliferacyjnych filadelfia-ujemnych u dzieci i młodzieży Standardy postępowania diagnostycznego w klasycznych nowotworach mieloproliferacyjnych filadelfia-ujemnych u dzieci i młodzieży
2021-07-05
Standardy diagnostyki w limfohistocytozie hemofagocytarnej Standardy diagnostyki w limfohistocytozie hemofagocytarnej
2021-07-03
Standardy postępowania diagnostycznego w zakresie wątrobiaka zarodkowego (HEPATOBLASTOMA) Standardy postępowania diagnostycznego w zakresie wątrobiaka zarodkowego (HEPATOBLASTOMA)
2021-07-02
Standardy postępowania diagnostycznego w nerwiaku zarodkowym współczulnym u dzieci Standardy postępowania diagnostycznego w nerwiaku zarodkowym współczulnym u dzieci
2021-07-01
Standardy postępowania diagnostycznego w ostrych białaczkach szpikowych i przewlekłej białaczce szpikowej u dzieci Standardy postępowania diagnostycznego w ostrych białaczkach szpikowych i przewlekłej białaczce szpikowej u dzieci
2021-07-01
Standardy rozpoznania nabytej postaci niedokrwistości aplastycznej u dzieci Standardy rozpoznania nabytej postaci niedokrwistości aplastycznej u dzieci
2021-06-28
Standardy postępowania diagnostycznego w pozaczaszkowych guzach gremialnych u dzieci Standardy postępowania diagnostycznego w pozaczaszkowych guzach gremialnych u dzieci
2021-06-24
Standardy postępowania diagnostycznego w ostrej białaczce o mieszanym immunofenotypie Standardy postępowania diagnostycznego w ostrej białaczce o mieszanym immunofenotypie
2021-06-18
Standardy postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w guzkach nerek Standardy postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w guzkach nerek
2021-06-17
Standardy postępowania diagnostycznego w guzkach kości u dzieci i młodzieży Standardy postępowania diagnostycznego w guzkach kości u dzieci i młodzieży
2021-06-14
Standardy postępowania diagnostycznego w nieziarniczych chłoniakach złośliwych (NHL) Standardy postępowania diagnostycznego w nieziarniczych chłoniakach złośliwych (NHL)
2021-06-12
Standardy postępowania diagnostycznego w nawrocie ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) u dzieci Standardy postępowania diagnostycznego w nawrocie ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) u dzieci
2021-06-10
Standardy postępowania diagnostycznego w chłoniaku Hodgkina u dzieci Standardy postępowania diagnostycznego w chłoniaku Hodgkina u dzieci
2021-06-09
Standardy postępowania diagnostycznego w zakresie zespołów mielodysplastycznych (MDS) i młodzieńczej białaczki mielomonocytwej (JMML) Standardy postępowania diagnostycznego w zakresie zespołów mielodysplastycznych (MDS) i młodzieńczej białaczki mielomonocytwej (JMML)
2021-06-08
Standardy postępowania diagnostycznego w ostrej białaczce limfoblastycznej u dzieci rekomendacje PTOHD Standardy postępowania diagnostycznego w ostrej białaczce limfoblastycznej u dzieci rekomendacje PTOHD
2021-06-08
Standardy postępowania diagnostycznego w niedokrwistości Diamonda-Blackfana Standardy postępowania diagnostycznego w niedokrwistości Diamonda-Blackfana
2021-06-05
Standardy postępowania diagnostycznego w pierwotnie opornej ostrej białaczce szpikowej i wznowie ostrej białaczki szpikowej u dzieci i młodzieży Standardy postępowania diagnostycznego w pierwotnie opornej ostrej białaczce szpikowej i wznowie ostrej białaczki szpikowej u dzieci i młodzieży