Standardy postępowania diagnostycznego w pozaczaszkowych guzach gremialnych u dzieci

Standardy postępowania diagnostycznego w pozaczaszkowych guzach gremialnych u dzieci

Pozaczaszkowe guzy germinalne eGCT stanowią 3% wszystkich nowotworów występujących w wieku do 18 lat. Ich cechą charakterystyczną jest znaczna różnorodność lokalizacyjna, histologiczna i biologiczna. Celem było opracowanie zaleceń postępowania diagnostycznego w pozaczaszkowych guzach germinalnych u dzieci i młodzieży. 

Metody: Dokonano przeglądu piśmiennictwa dotyczącego diagnostyki guzów germinalnych przy użyciu bazy Medline oraz protokołów diagnostyczno-terapeutycznych dotyczących eGCT: grupy francuskiej – protokół TGM-95 oraz protokół międzynarodowego konsorcjum ekspertów zajmujących się guzami germinalnymi MaGIC. W opracowanych zaleceniach wstępnych badań diagnostycznych uwzględniono udokumentowane czynniki prognostyczne, które stanowią podstawę klasyfikacji chorych do grup ryzyka. 
Podsumowanie: Opracowane zalecenia przedstawiają zasady diagnostyki eGCT u dzieci i pozwalają na optymalne przygotowanie pacjenta do odpowiedniej terapii. Konieczna jest okresowa aktualizacja zaleceń wraz z postępem badań.

Pobierz bezpłatnie całą publikację: E. Adamkiewicz-Drożyńska, K. Połczyńska, J. Stefanowicz, E. Iżycka-Świeszewska; DIAGNOSTIC STANDARDS IN EXTRACRANIAL GERM CELL TUMORS IN CHILDREN; Przegląd pediatryczny 3/2019.pdf

Źródło: Przegląd pediatryczny