Standardy postępowania diagnostycznego w ostrej białaczce o mieszanym immunofenotypie

Standardy postępowania diagnostycznego w ostrej białaczce o mieszanym immunofenotypie

W ostatnim czasie dokonał się istotny postęp w zakresie wiedzy dotyczącej molekularnej patogenezy ostrych białaczek, w tym ostrej białaczki o mieszanym immunofenotypie (MPAL), jak również w identyfikacji nowych markerów diagnostycznych i czynników rokowniczych.

Wiedza ta pozwoliła dokładniej zdefiniować ten typ białaczki, określić kryteria diagnostyczne oraz podtypy MPAL. W artykule przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat postępowania diagnostycznego, klasyfikacji, stratyfikacji prognostycznej i rokowania w MPAL

Pobierz bezpłatnie całą publikację: O. Zając-Spychała, J. Wachowiak; DIAGNOSTIC STANDARDS IN MIXED PHENOTYPE ACUTE LEUKEMIA; Przegląd Pediatryczny 3/2019.pdf

Źródło: Przegląd pediatryczny