Standardy postępowania diagnostycznego w ostrej białaczce limfoblastycznej u dzieci rekomendacje PTOHD

Standardy postępowania diagnostycznego w ostrej białaczce limfoblastycznej u dzieci rekomendacje PTOHD

Ostra białaczka limfoblastyczna jest najczęstszym nowotworem wieku dziecięcego. Przedstawione w niniejszej publikacji standardy postępowania diagnostycznego w tej chorobie stanowią aktualne rekomendacje Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej oraz Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Leczenia Białaczek i Chłoniaków.

Pobierz bezpłatnie całą publikację: K. Derwich, M.Lejman, J. Taha, A. Pastorczak, W. Młynarski, J. Styczyński, T. Szczepański; DIAGNOSTIC GUIDELINES FOR ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA IN CHILDREN. POLISH SOCIETY OF PEDIATRIC ONCOLOGY AND HEMATOLOGY RECOMMENDATIONS; Przegląd Pediatryczny; 3/201P

Źródło: Przegląd pediatryczny