Standardy postępowania diagnostycznego w nieziarniczych chłoniakach złośliwych (NHL)

Standardy postępowania diagnostycznego w nieziarniczych chłoniakach złośliwych (NHL)

W pracy przedstawiono standardy postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w NHL zaaprobowane przez Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Omówiono zasady rozpoznawania, klasyfikacji i stratyfikacji oraz określanie czynników ryzyka; znaczenie badań biologicznych i molekularnych w ocenie minimalnej choroby rozsianej (MDD) i monitorowaniu choroby resztkowej (MRD); ogólne wytyczne leczenia; zalecane postępowania terapeutyczne u dzieci i młodzieży z chłoniakami limfoblastycznymi T i pre-B z anaplastycznym chłoniakiem wielkokomórkowym, z dojrzałym chłoniakiem nieziarniczym B-komórkowym lub B-ALL oraz przedstawiono nowe opcje terapeutyczne.

Pobierz bezpłatnie całą publikację: G. Wróbel, B. Kazanowska, E. Latos-Grażyńska, J. Małdyk;STANDARDS OF MANAGEMENT IN NON‐HODGKIN LYMPHOMAS (NHL); Przegląd Pediatryczny 3/2019 .pdf

Źródło: Przegląd pediatryczny