Standardy postępowania diagnostycznego w guzkach kości u dzieci i młodzieży

Standardy postępowania diagnostycznego w guzkach kości u dzieci i młodzieży

Pierwotne guzy kości występują rzadko u dzieci. Każdego roku diagnozowanych jest ok. 60-70 nowych przypadków złośliwych guzów kości u dzieci i młodzieży w Polsce. Częstość rozpoznań wzrasta z wiekiem, zwłaszcza u młodzieży i młodych dorosłych; natomiast rozpoznania guzów kości we wczesnym dzieciństwie nie są rzadkie. 

Osteosarcoma (OS) jest najczęstszym nowotworem złośliwym u dzieci i występuje w ok. 56% wszystkich guzów kości. Mięsak Ewinga (ES) obejmuje ok. 34% przypadków. Spośród pozostałych typów chondrosarcoma (CHS) występuje w mniej niż 10% wszystkich guzów kości. Prawidłowe postępowanie diagnostyczne ma zasadniczy wpływ na rokowanie i jakość życia pacjentów.

Pobierz bezpłatnie całą publikację: A. Raciborska, T. Klepacka, E. Michalak; STANDARD DIAGNOSTIC PROCEDURES IN BONE TUMORS IN CHILDREN AND ADOLESCENTS; Przegląd pediatryczny 3/2019.pdf

Źródło: Przegląd pediatryczny