Standardy postępowania diagnostycznego w nawrocie ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) u dzieci

Standardy postępowania diagnostycznego w nawrocie ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) u dzieci

W pracy przedstawiono standardy postępowania diagnostycznego przyjęte przez Polskie Towarzystwo Hematologii i Onkologii Dziecięcej, przygotowane przez Międzynarodową Grupę Roboczą ds. Lekoopornej Białaczki u Dzieci na podstawie protokołu leczenia pierwszego nawrotu ALL u dzieci: IntReALL HR 2010 oraz IntReALL SR 2010. 

Omówiono następujące etapy postępowania diagnostycznego: badanie cytomorfologiczne, immunofenotypowanie, definiowanie i monitorowanie minimalnej choroby resztkowej, strukturalne i numeryczne zmiany chromosomów, geny fuzyjne, status ploidii, kariotyp i definiowanie grupy ryzyka.

Pobierz bezpłatnie całą publikację: E. Gorczyńska, M. Mielcarek-Siedziuk; STANDARDS OF DIAGNOSTICS IN RELAPSE OF ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA (ALL) IN CHILDREN; Przegląd Pediatryczny; 3/2019

Źródło: Przegląd pediatryczny