Standardy rozpoznania nabytej postaci niedokrwistości aplastycznej u dzieci

Standardy rozpoznania nabytej postaci niedokrwistości aplastycznej u dzieci

Nabyta niedokrwistość aplastyczna (NNA) jest stanem, w którym dochodzi do zaniku komórek hematopoetycznych szpiku z wynikającą obwodową pancytopenią. NNA jest chorobą rzadką, a częstość jej występowania ocenia się na 2-10 przypadków na milion populacji rocznie. 

Objawy związane są z pancytopenią krwi obwodowej. Zazwyczaj uwagę otoczenia zwraca powoli narastająca bladość skóry oraz objawy ogólne, jak łatwe męczenie się, osłabienie, brak łaknienia. Diagnostyka oraz leczenie NNA oparta są na międzynarodowych programach leczenia. Korzystając z aktualnych zaleceń EBMT Aplastic Anemia Working Party i EWOG-SAA 2010, przygotowane zostały standardy dotyczące diagnostyki NNA u dzieci.

Pobierz bezpłatnie całą publikację: M. Matysiak, K. Pawelec; STANDARDS OF DIAGNOSIS IN ACQUIRED APLASTIC ANEMIA IN CHILDREN: Przegląd pediatryczny 3/2019.pdf

Źródło: Przegląd pediatryczny