Standardy diagnostyki w limfohistocytozie hemofagocytarnej

Standardy diagnostyki w limfohistocytozie hemofagocytarnej

Limfohistiocytoza hemofagocytarna (HLH) to ciężkie rozregulowanie układu odpornościowego charakteryzujące się wyraźną aktywacją immunologiczną i zagrażającym życiu stanem zapalnym. 

Wczesne rozpoznanie ma kluczowe znaczenie, ponieważ bez szybkiego leczenia HLH jest często śmiertelna. Standardy diagnostyczne HLH zostały opracowane w ramach Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej na podstawie zaleceń Histiocyte Society.

Pobierz bezpłatnie całą publikacje: I. Malinowska, K. Bąbol-Pokora, W. Młynarski; DIAGNOSTIC STANDARDS IN HEMOPHAGOCYTIC LYMPHOHISTIOCYTOSIS; Przegląd Pediatryczny 3/2019.pdf

Źródło: Przegląd pediatryczny