Standardy postępowania diagnostycznego w chłoniaku Hodgkina u dzieci

Standardy postępowania diagnostycznego w chłoniaku Hodgkina u dzieci

Chłoniak Hodgkina (HL) stanowi ok. 5-7% nowotworów wieku dziecięcego. W ostatnich kilkudziesięciu latach osiągnięto znaczny postęp w leczeniu HL. 

Odsetek ponad 5-letnich przeżyć wolnych od niekorzystnych wydarzeń u dzieci z HL w Polsce obecnie wynosi 90%. Prawidłowe rozpoznanie choroby i precyzyjne ustalenie stopnia jej zaawansowania oraz innych istotnych czynników rokowniczych są niezbędne do zastosowania właściwego leczenia. Kolejne programy terapii zmierzają do zmniejszenia stosowania radioterapii jako elementu leczenia skojarzonego w tych przypadkach, w których odpowiednio wcześnie została uzyskana całkowita metaboliczna odpowiedź na terapię. Celem tego opracowania jest wyznaczenie standardów postępowania diagnostycznego w HL u dzieci. Rekomendacje przygotowano na podstawie przeglądu aktualnego piśmiennictwa, aktualnej klasyfikacji WHO oraz protokołów terapeutycznych i wytycznych grupy EuroNet-PHL. 

Pobierz bezpłatnie całą publikację: W. Balwierz, T. Klekawka, A. Moryl-Bujakowska, J. Małdyk, G. Drabik, B. Małkowski, T. Szczepański, J. Styczyński; DIAGNOSTIC STANDARDS FOR CHILDREN WITH HODGKIN’S LYMPHOMA, Przegląd Pediatryczny 3/2019 .pdf

Źródło: Przegląd pediatryczny