Nagrody i stypendia SIOP

Nagrody i stypendia SIOP

W związku ze zbliżającym się terminem składania abstraktów na 56. Kongres Międzynarodowego Towarzystwa Onkologii Dziecięcej (SIOP 2024), który upływa 3 kwietnia 2024 r., przypominamy o nagrodach i stypendiach oferowanych przez SIOP.

Nagrodę otrzymać można w następujących kategoriach:

  • Nagroda dla młodego badacza – przeznaczona dla osób poniżej 40. roku życia (wiek nie jest ścisłą granicą; zapraszamy do kontaktu mailowego na adres info@siop-online.org, aby wskazać przyczynę dłuższej przerwy w pracy np. ze względu na przerwę w karierze, urlop rodzicielski czy długotrwałe zwolnienie lekarskie, co może zostać uwzględnione we wniosku), które aktywnie działają w onkologii dziecięcej oraz zgodnie z zasadami i wytycznymi złożyły streszczenie na doroczny Kongres SIOP.
  • Nagroda Hansa-Petera Wagnera – przeznaczona dla kandydatów mieszkających w państwach rozwijających się (LIC/LMIC/UMIC), który są pierwszymi autorami i przygotują tekst opisujący wspólną pracę prowadzoną w państwach rozwijających się (LIC/LMIC/UMIC), a jego streszczenie przesłali na SIOP 2024 w Honolulu (USA).
  • Nagroda za całokształt twórczości – przeznaczona dla osób, które w swojej działalności realizowały misję i wizję zgodną z założeniami SIOP, współpracowały z SIOP, w swoich dokonaniach miały osiągnięcia naukowe oraz wycofały się z regularnej praktyki oraz dydaktyki.
  • Nagroda dla lidera pielęgniarstwa – skierowana do osób, które znacząco przyczyniły się do realizacji celów zgodnych z ideą SIOP Nursing oraz mają osiągnięcia naukowe, kliniczne lub edukacyjne w zakresie onkologicznego pielęgniarstwa pediatrycznego.
  • Nagroda dla Wschodzącej Gwiazdy SIOP – skierowana do członków Young SIOP Network, którzy mieli znaczący wkład w onkologię dziecięcą już na wczesnych etapach swojej kariery, w tym między innymi w: przywództwo i rozwój programów, inicjatywy na rzecz poprawy jakości, badania, działalność SIOP lub Young SIOP Network czy rzecznictwo.
  • Nagroda Schweisgutha – przeznaczona dla kandydatów, którzy odbywali szkolenie w czasie wykonywania pracy opisanej w artykule i w chwili składania wniosku wciąż są w trakcie szkolenia lub nie później niż rok po nim, a ponadto przesłały abstrakt na SIOP 2024 oraz napisały i przesłały artykuł naukowy.

Oprócz nagród SIOP oferuje także następujące stypendia:

  • Stypendium pielęgniarskie – dla pielęgniarek i pielęgniarzy zajmujących się onkologią dziecięcą, pochodzących z krajów o niskich i średnio niskich dochodach, zgodnie z listą Banku Światowego, wymagane jest, by kandydaci złożyli abstrakty do plakatu lub prezentacji ustnej na SIOP 2024, a także posiadali ważny paszport oraz wizę, jeśli jest ona konieczna.
  • Globalne Stypendia Zdrowotne przeznaczone dla kandydatów, którzy żyją w krajach o niskich, niższych i średnich dochodach, zgodnie z listą Banku Światowego, prowadzą aktywną działalność w zakresie onkologii dziecięcej, pracują na pełny etat lub  w wymiarze co najmniej 30% etatu, posiadają akredytację w szpitalu z oddziałem onkologii dziecięcej oraz przesłali streszczenie na kongres SIOP, w którym chcą wziąć udział.

Zapraszamy do przesyłania abstraktów na SIOP 2024.

Przypominamy, że tegoroczny Kongres SIOP odbędzie się w dniach 17-20 października 2024 r. w Honolulu (Hawaje), w USA.

Źródło grafiki: facebook.com/SIOncology