5. Doroczne Spotkanie Europejskiego Towarzystwa Onkologii Dziecięcej

5. Doroczne Spotkanie Europejskiego Towarzystwa Onkologii Dziecięcej

W dniach 13-17 maja 2024 r. w Mediolanie odbędzie się 5. Doroczne Spotkanie SIOP Europe (European Society for Paediatric Oncology).

Wydarzenie co roku licznie gromadzi reprezentantów różnych środowisk, które są zaangażowane w stawianie czoła kluczowym kwestiom dotyczącym dzieci i młodzieży z chorobami nowotworowymi. Coroczne spotkanie SIOP Europe zapewnia unikalną interaktywną formułę sprzyjającą dyskusji na temat aktualnych priorytetów i potrzeb z zakresu nowotworów wieku dziecięcego.

Formuła spotkania jest wyjątkowa: obejmuje nowatorskie formaty sesji, interaktywne warsztaty i fora umożliwiające uczestnikom debatę i rozpowszechnianie wyników wysokiej jakości badań klinicznych i podstawowych prowadzonych w Europie.

Poprzez integrację badań, opieki i edukacji, SIOP Europe oraz europejska społeczność pracowników służby zdrowia oraz innych zainteresowanych stron zajmują się dwoma celami: zwiększeniem wskaźnika wyleczeń i jakości leczenia dzieci i młodzieży z chorobą nowotworową.

Więcej informacji na temat wydarzenia znaleźć można na jego oficjalnej stronie.

Link do programu oraz rejestracji.

Zapraszamy.