5 różnic nowotworów u dzieci i dorosłych. Międzynarodowy Dzień Onkologii Dziecięcej

5 różnic nowotworów u dzieci i dorosłych. Międzynarodowy Dzień Onkologii Dziecięcej

15 lutego przypada Międzynarodowy Dzień Onkologii Dziecięcej. To idealna okazja do podnoszenia poziomu świadomości na temat nowotworów dziecięcych – oto 5 podstawowych różnic między chorobami nowotworowymi u dzieci i u dorosłych.

1. Rodzaje nowotworów różnią się częstością u dzieci i dorosłych

Część nowotworów diagnozuje się częściej w wieku dziecięcym, a inne w wieku dorosłym. Przykładowo, ostra białaczka limfoblastyczna jest najczęstszym nowotworem u dzieci, podczas gdy u dorosłych należy do rzadkich. Niektóre nowotwory – takie jak guz Wilmsa i neuroblastoma – obserwuje się prawie wyłącznie w wieku dziecięcym. Z sytuacją odwrotną mamy do czynienia np. w przypadku raka płuc czy jelita grubego.

2. Odległe następstwa nowotworów stanowią u dzieci większy problem niż u dorosłych

Młody organizm leczony onkologicznie ma przed sobą wiele lat na rozwinięcie potencjalnych nowotworów drugich (wtórnych). Promieniowanie X stosowane w radioterapii i środki stosowane w chemioterapii posiadają określony poziom toksyczności, a podziały komórkowe w rozwijających się narządach dziecka następują bardzo dynamicznie – dlatego czynnikiem ryzyka dla wielu rodzajów powikłań jest młody wiek. Zachorowanie w dzieciństwie świadczy także o większym prawdopodobieństwie obciążenia genetycznego dla nowotworu, które zwiększa szansę zachorowania na nowotwór wtórny.

3. Objawy są mniej charakterystyczne u dzieci niż u dorosłych

Objawy nowotworów u dzieci często mogą być trudne do zauważenia bądź łatwo pomylić je z innymi, powszechnymi chorobami wieku dziecięcego. Symptomy mogą się też szybko zmieniać – często choroba przechodzi w zaawansowane stadium znacznie szybciej niż u dorosłych. Zachęcamy do zapoznania się z opracowaniem objawów nowotworów dziecięcych z podziałem na poziom ryzyka.

4. Nowotwory u dzieci charakteryzują się większą wyleczalnością niż u dorosłych

Rokowania są znacznie zróżnicowane w zależności od rodzaju nowotworu oraz warunków socjoekonomicznych kraju, w którym odbywa się leczenie. Szacując wyleczalność nowotworów łącznie dla różnych grup wiekowych, można jednak zauważyć, że jest ona wyższa dla dzieci i nastolatków.

Pomimo tego choroby nowotworowe są wiodącą przyczyną śmiertelności u dzieci, podczas gdy u dorosłych dominują pod tym względem choroby sercowo-naczyniowe (nowotwory zajmują 2. miejsce).

5. Najczęstsze przyczyny nowotworów u dzieci i dorosłych są różne

Czynniki ryzyka nowotworów dziecięcych są słabiej poznane niż w przypadku dorosłych. Młody organizm ma znacznie mniej czasu na kumulację błędów w podziale komórkowym i uszkodzeń w wyniku ekspozycji na karcynogenne czynniki środowiskowe.

Najlepiej zbadane pozostają przyczyny tych nowotworów dziecięcych, które zdarzają się najczęściej – w zestawieniach wyników badań obserwuje się nadreprezentowanie danych dla białaczki.

Źródła zewnętrzne:

[1] Children’s Cancer Cause
[2] European Cancer Inequalities Registry Factsheet
[3] CureAll Framework: WHO Global Initiative for Childhood Cancer
[4] Scaling Up the Surveillance of Childhood Cancer: A Global Roadmap
[5] WHO Factsheets: Childhood cancer
[6] WHO Factsheets: Cancer
[7] American Cancer Society: Late Effects of Childhood Cancer Treatment
[8] The Royal College of Paediatrics and Child Health: Child mortality
[9] Children with cancer UK: Childhood cancer facts and figures