Agnieszka Majk: „Współczesne pielęgniarstwo jest inne niż to, do czego przywykło społeczeństwo”

Agnieszka Majk: „Współczesne pielęgniarstwo jest inne niż to, do czego przywykło społeczeństwo”

Zapraszamy do zapoznania się z wypowiedzią Agnieszki Majk, pielęgniarki z Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy na temat obecnej roli pielęgniarek oraz Sekcji Pielęgniarskiej powstałej przy PTOHD. Materiał został zrealizowany w czasie XII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej. 

Agnieszka Majk: „Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie nas jako pielęgniarek, bo pierwszy raz zostałyśmy zaproszone do aktywnego udziału. To się nie zdarzyło wcześniej i jest to dla nas ogromne wyróżnienie i ogromny kredyt zaufania, ale to też wskazuje na to, gdzie zaczynają mieć miejsce pielęgniarki w opiece medycznej. W zeszłym roku powstała Sekcja Pielęgniarska przy Polskim Towarzystwie Hematoonkologii Dziecięcej. W tym roku zaczęła się kształtować, nabierać właściwych form. Dzięki temu mogliśmy się tutaj znaleźć, udowodnić i pokazać innym, że pielęgniarstwo współczesne jest troszeczkę inne niż to, do którego przywykliśmy, do którego przywykło społeczeństwo i ośmielić nas, że możemy sięgać po więcej”.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem.

Źródło: onkologia-dziecieca.pl