AYA: specyficzna grupa pacjentów onkologicznych | Prof. Katarzyna Derwich

AYA: specyficzna grupa pacjentów onkologicznych | Prof. Katarzyna Derwich

Zapraszamy do wysłuchania wypowiedzi prof. dr hab. n. med. Katarzyny Derwich, która mówi o leczeniu w grupie pacjentów AYA (adolescent and young adult; młodzież i młodzi dorośli). Wypowiedź pochodzi z XI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Bydgoszczy.