Cord blood in clinical practice: an interdyscyplinary approach | 18 maja 2019 Warszawa

Cord blood in clinical practice: an interdyscyplinary approach | 18 maja 2019 Warszawa

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy,

Z wielką przyjemnością chciałbym zaprosić Państwa do udziału w Konferencji „Cord blood in pratice. An interdyscyplinary approach”, która odbędzie się w dniu 18 maja 2019 w Warszawie. Wydarzenie odbędzie się po raz pierwszy i mam nadzieję będzie okazją do wymiany poglądów i doświadczeń w zakresie zastosowania komórek macierzystych krwi pępowinowej w Polsce u dzieci zarówno z chorobami hematologicznymi jak i we wskazaniach niestandardowych.

Naszą ambicją jest przedstawienie i przedyskutowanie obecnych trendów w zastosowaniu komórek macierzystych krwi pępowinowej i sznura pępowiny w praktyce klinicznej. Wyjątkową okazją ku temu będzie obecność na Konferencji profesor Joanne Kurtzberg z Duke Center for Autism and Brain Development, pionierka wykorzystania komórek macierzystych krwi pępowinowej jako źródła alternatywnego dla komórek macierzystych szpiku. Ponad 20 lat temu Prof. Joanne Kurtzberg rozpoczęła znany na całym świecie program leczenia dzieci z białaczkami, chorobami krwi czy zaburzeniami układu immunologicznego, który zaowocował setkami ratujących życie przeszczepień.

Od 2010 roku prof. Joanne Kurtzberg przewodzi Cell and Translational Therapy, którego celem jest wdrożenie terapii komórkami macierzystymi u dzieci z chorobami neurologicznymi. W ostatnich latach Ośrodek w Duke opublikował wyniki badań z wykorzystaniem własnych komórek macierzystych krwi pępowinowej w leczeniu dzieci ze spektrum autyzmu (2017) oraz mózgowego porażenia dziecięcego (2017). Wyniki badań potwierdziły bezpieczeństwo stosowanych terapii oraz stały się podstawą do rozpoczęcia prób klinicznych w innych częściach świata.

Wyrażam nadzieję, że nasze obrady będą owocne i zacieśnią naszą współpracę kliniczną i naukową, dla dalszej poprawy wyników leczenia dzieci.

Do zobaczenia w Warszawie!

Prof. dr hab. med.
Wojciech Młynarski


Oficjalna strona wydarzenia