Dr Agata Szulc Przewodniczącą Sekcji ds. Radioterapii PTOHD

Dr Agata Szulc Przewodniczącą Sekcji ds. Radioterapii PTOHD

W dniu 12 lipca 2022 r. Dr Agata Szulc została powołana przez Zarząd Główny PTOHD do pełnienia funkcji Przewodniczącej Sekcji ds. Radioterapii PTOHD.

Sekcja wchodzi w skład Polskiej Grupy ds. Leczenia Guzów Litych, której przewodniczącą jest Prof. Bernarda Kazanowska.