Dr hab. n. med. Olga Zając-Spychała na SIOP 2024

Dr hab. n. med. Olga Zając-Spychała na SIOP 2024

Serdecznie gratulujemy dr hab. n. med. Oldze Zając-Spychale uzyskania stypendium od St. Jude Global EURO na udział w Konferencji Międzynarodowego Towarzystwa Onkologii Dziecięcej (SIOP), która w tym roku odbędzie się w Honolulu, USA w dniach 17-20 października 2024.
Sympozjum staje się przestrzenią do poszukania innowacyjnych i skutecznych rozwiązań terapeutycznych w leczeniu chorób nowotoworowych u dzieci oraz przyczynia się do rozwoju współpracy między ośrodkami leczenia hematoonkologicznego w Polsce i na świecie. Podczas konferencji odbywają się wykłady i spotkania z ekspertami i autorytetami z dziedziny hematologii i onkologii.