European Elections 2019 Manifesto – We need your endorsement ?!

European Elections 2019 Manifesto – We need your endorsement ?!

6 marca 2019 r. SIOP Europe i CCI Europe przedstawiły Manifest na europejskie wybory w 2019 r. dla środowiska onkologii dziecięcej i hematologii: „Pokonać nowotwór złośliwy wieku dziecięcego: Więcej leczyć i lepiej leczyć – W kierunku zerowej liczby zgonów i zerowych skutków późnych” w Parlamencie Europejskim.

SIOP Europe i CCI Europe apelują do następnego Parlamentu Europejskiego, aby podtrzymał i wzmocnił swoje poparcie dla sprawy walki z nowotworami złośliwymi wieku dziecięcego.

Pomimo pewnego postępu w ostatnich latach, nowotwory złośliwe wieku dziecięcego pozostają głównym problemem społecznym i zdrowotnym w Europie, ponieważ nowotwory pozostają główną przyczyną zgonów z powodu chorób u dzieci w wieku powyżej jednego roku życia w Europie. Każdego roku u ponad 35 000 dzieci i młodzieży diagnozowany jest nowotwór, a ponad 6 000 młodych pacjentów umiera w wyniku choroby nowotworowej. Ponadto do 2020-2025 r. liczba osób, które przeżyły nowotwór złośliwy wieku dziecięcego, wyniesie prawie pół miliona. Ponad dwie trzecie tych dzieci, które przeżyły nowotwór w dzieciństwie, doświadcza długotrwałych problemów zdrowotnych i psychospołecznych związanych z chorobą i leczeniem, które mogą być poważne i wpływać na ich codzienne życie. Chociaż w ostatnich latach uzyskano poprawę w zakresie niektórych nowotworów wieku dziecięcego, w przypadku trudnych do wyleczenia nowotworów złośliwych u dzieci osiągnięto niewielki postęp w zakresie przeżywalności pacjentów, a zbyt wiele młodych osób nadal traci życie z powodu tej choroby.

W niniejszym Manifeście wzywa się do zwiększenia liczby lepszych sposobów leczenia nowotworów złośliwych wieku dziecięcego, zgodnie ze szczegółowymi celami określonymi w europejskim strategicznym planie działania „SIOP – europejski plan walki z nowotworami u dzieci i nastolatków”.

Przeczytaj Manifest wyborów europejskich 2019

Poprzyj Manifest na europejskie wybory 2019

Popierając tę inicjatywę, deklarują Państwo swoją świadomość i gotowość do wspierania środowiska onkologii dziecięcej i hematologii w Europie w walce z nowotworami wieku dziecięcego.

Wiadomość od SIOP