Grant badawczy ESO i SIOP 2020

Grant badawczy ESO i SIOP 2020

ESO i SIOP Europe z przyjemnością ogłaszają wspólny Program Stypendiów Pediatrycznych dla młodych hematologów i onkologów dziecięcych, których celem jest zdobycie doświadczenia klinicznego w renomowanych ośrodkach w całej Europie.

Program Stypendialny ma na celu wspieranie edukacji młodych i obiecujących onkologów dziecięcych, w tym rozwoju ich kariery w opiece nad chorymi na raka. W ramach szkolenia uczestnicy zapoznają się ze wszystkimi chorobami hematologicznymi i onkologicznymi u dzieci oraz uzyskają instrukcje w zakresie diagnostyki i terapii.

Wybrani „onkolodzy przyszłości” będą mieli okazję spędzić 3-6 miesięcy w centrum doskonalenia w Europie, gdzie zdobędą więcej wiedzy z zakresu hematologii dziecięcej i onkologii.

Liczba dostępnych stypendiów jest ograniczona, więc tylko lekarze, którzy spełniają następujące kryteria, zakwalifikują się do otrzymania stypendium:

  • Lekarze, którzy mogą wykazać, że zdobyli 2 lata doświadczenia w pracy klinicznej i badawczej w dziedzinie hematologii i/lub onkologii dziecięcej.
  • Lekarze z następujących regionów: Europa (w tym Europa Wschodnia, Rosja i Turcja), region arabsko-śródziemnomorski, Ameryka Środkowa/Południowa (Ameryka Łacińska)
  • Lekarze, którzy wzięli udział w co najmniej 1 ESO lub 1 SIOP Europe event.
  • Limit wiekowy wynoszący 40 lat
Termin składania wniosków: 9 grudnia 2019