Program zjazdu już dostępny – IX Zjazd PTOHD | 10-12 maja 2018 | Poznań

Program zjazdu już dostępny – IX Zjazd PTOHD | 10-12 maja 2018 | Poznań


Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w IX Zjeździe Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, który odbędzie się w Poznaniu w dniach od 10 (czwartek) do 12 (sobota) maja 2018 r., a miejscem obrad będzie centrum kongresowe na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Na przestrzeni ostatnich kilku dekad onkologia i hematologia dziecięca, dzięki zjednoczonym wysiłkom onko-hematologów dziecięcych w skali krajów, w tym także Polski i świata, poczyniły spektakularne postępy. Najlepszym wykładnikiem tego jest aż blisko 80% wyleczeń z choroby nowotworowej u dzieci i młodzieży. Nadal jednak najczęstszą przyczyną niepowodzeń leczenia jest wznowa choroby i choroba pierwotnie oporna, a każde takie zdarzenie dramatycznie pogarsza rokowanie. Stąd dla dalszej poprawy całkowitego przeżycia szczególnego znaczenia, obok poprawy bezpieczeństwa terapii, obecnie nabiera dalsza optymalizacja leczenia choroby pierwotnie opornej i wznowy choroby w onkologii i hematologii. Dlatego to zagadnienie będzie tematem wiodącym IX Zjazdu naszego Towarzystwa.

Zespół Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej UM w Poznaniu jest zaszczycony powierzeniem mu organizacji IX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Będziemy niezmiernie szczęśliwi mogąc gościć w Poznaniu jak najliczniejsze grono lekarzy zaangażowanych w leczenie chorób nowotworowych i chorób układu krwiotwórczego u polskich dzieci i młodzieży.

Do zobaczenia w Poznaniu!

Prof. dr hab. n. med. Jacek Wachowiak
Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Zjazdu