Już w styczniu: „Co nowego w onkologii i hematologii dziecięcej?”

Już w styczniu: „Co nowego w onkologii i hematologii dziecięcej?”

Zapraszamy do udziału w Konferencji „Co nowego w onkologii i hematologii dziecięcej – doniesienia z Kongresów SIOP i ASH 2022”, która odbędzie się w Warszawie w dniach 13-14 stycznia 2023 roku. Konferencja będzie zebraniem i podsumowaniem informacji o najnowszych opcjach terapeutycznych z kraju i ze świata. Prelegenci przedstawią także wyniki przełomowych badań naukowych, przeprowadzanych w dziedzinie hematologii i onkologii dziecięcej. 

Celem wydarzenia jest szerzenie wiedzy z zakresu najnowszych terapii w leczeniu pediatrycznych pacjentów hematoonkologicznych oraz młodych dorosłych, tworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń i nawiązywania współpracy między specjalistami i krajowymi ośrodkami medycznymi.

Program ramowy:

Piątek | 13 stycznia 2023

Sesja I
Ostre białaczki u dzieci i młodych dorosłych

Sesja II
Debata systemowa:
Identyfikacja potrzeb w diagnostyce i terapii dzieci.
Możliwości indywidualizacji terapii młodych dorosłych w Polsce

Sesja III
Hematologia nieonkologiczna

Sobota | 14 stycznia 2023

Sesja IV
Onkologia

Sesja V
Chłoniaki agresywne u dzieci i młodych dorosłych

Sesja VI
Leczenie wspomagające

Zapraszamy do rejestracji na Konferencję.

Możliwy jest również udział online dla zarejestrowanych użytkowników Portalu.