Kilka twarzy neuroblastomy | Prof. Walentyna Balwierz

Kilka twarzy neuroblastomy | Prof. Walentyna Balwierz

Zapraszamy do wysłuchania wypowiedzi prof. dr hab. n. med. Walentyny Balwierz, dot. bardzo zróżnicowanego i złośliwego nowotworu wieku dziecięcego – neuroblastomy oraz dostępnych form jego leczenia. Wypowiedź pochodzi z XI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Bydgoszczy.