Liczba rezydentur w wiosennym postępowaniu w roku 2024

Liczba rezydentur w wiosennym postępowaniu w roku 2024

29 stycznia Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego opublikowało informację na temat liczby miejsc w trybie rezydenckim i pozarezydenckim dostępnych w postępowaniu wiosennym 2024 roku. Dla lekarzy i lekarzy dentystów zostało przygotowanych 4208 rezydenckich miejsc szkoleniowych oraz 9927 miejsc w trybie pozarezydenckim. Wśród 22 dziedzin priorytetowych znajduje się także onkologia i hematologia dziecięca.

Zgodnie z komunikatem Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, lekarze będą mieli możliwość składania wniosków o rozpoczęcie specjalizacji w jesiennym postępowaniu kwalifikacyjnym od 1 do 28 lutego 2024 r. 

Z dziedziny hematologii w całej Polsce dostępne będą 24 miejsca w trybie rezydenckim oraz 18 w trybie pozarezydenckim: 

WojewództwoLiczba miejsc w trybie rezydenckimLiczba miejsc w trybie pozarezydenckim
Dolnośląskie14
Kujawsko-pomorskie03
Lubelskie30
Lubuskie00
Łódzkie32
Małopolskie00
Mazowieckie06
Opolskie00
Podkarpackie20
Podlaskie30
Pomorskie00
Śląskie33
Świętokrzyskie00
Warmińsko-mazurskie10
Wielkopolskie70
Zachodniopomorskie10
Łącznie:2418

Listy rankingowe zostaną opublikowane do 7 kwietnia 2024 r. 

Źródło: https://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/postepowania-kwalifikacyjne