Lista Stu 2018 – najbardziej wpływowi w polskiej medycynie

Lista Stu 2018 – najbardziej wpływowi w polskiej medycynie

Puls Medycyny opublikował listę  stu najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie i systemie zdrowia w Polsce w roku 2018.

Ocenie poddane były osiągnięcia i dokonania kandydatów w roku 2018 a także reputacja zawodowa, wpływy w środowisku i siła publicznego oddziaływania.

Na liście Stu 2018 najbardziej wpływowych osób w medycynie znaleźli się między innymi eksperci ze świata onkologii dziecięcej

  • Prof. dr hab. n. med. Piotr Kaliciński
    spec. chirurgii dziecięcej, transplantologii klinicznej, kierownik Kliniki Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
  • Prof. dr hab. n. med. Alicja Chybicka
    spec. pediatrii, onkologii i hematologii dziecięcej, immunologii klinicznej, transplantologii klinicznej i medycyny paliatywnej; kierownik Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.
  • Prof. dr hab. n. med. Wojciech Młynarski, spec. pediatrii, onkologii, hematologii dziecięcej, endokrynologii i diabetologii dziecięcej; kierownik Kliniki Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
  • Dr hab. n. med. prof. nadzw. Anna Raciborska
    spec. pediatrii, onkologii dziecięcej, hematologii; kierownik Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.

Źródło: pulsmedycyny.pl

W tym roku przyznano również wyróżnienie dla osób mających wpływ na rozwój polskiej medycyny poprzez dzielenie się swoją wiedzą z szerokim gronem odbiorców. Tytuł promotora wiedzy otrzymało trzech specjalistów prof. dr hab. n. med. Zbigniew Bartuzi, dr n. med. Sławomir Murawiec i dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz.

Gratulujemy!

Pełna lista stu dostępna na pulsmedycyny.pl