Lista Stu 2023 Pulsu Medycyny została ogłoszona

Lista Stu 2023 Pulsu Medycyny została ogłoszona

4 marca Puls Medycyny ogłosił Listy Stu najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie oraz w polskim systemie ochrony zdrowia w roku 2023. 

Wśród wyróżnionych z dziedziny “Medycyna” znaleźli się:

  • na miejscu 15: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kałwak, specjalista pediatrii, immunologii klinicznej, transplantologii klinicznej, onkologii i hematologii dziecięcej; kierownik Katedry i Kliniki Transplantacji Szpiku,
Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Ponadregionalnego Centrum Onkologii Dziecięcej (tzw. Przylądka Nadziei); prezydent European Bone Marrow Transplant Group (EBMT) Working Party Pediatric Diseases (od kwietnia 2023 r.), wiceprzewodniczący Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Transplantacji Komórek Krwiotwórczych, wiceprezes Polskiej Federacji Ośrodków Transplantacji Szpiku,
  • na miejscu 24: prof. dr hab. n. med. Piotr Kaliciński, specjalista chirurgii dziecięcej i transplantologii klinicznej; kierownik Kliniki Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie, członek Rady Naukowej IPCZD; przedstawiciel IPCZD w Komitecie Sterującym Europejskiej Sieci Referencyjnej ds. przeszczepów u dzieci (ERN Transplant-Child), członek: Komitetu Sterującego Pediatric Unresectable Liver Tumor Observatory (PLUTO), Krajowej Rady Transplantacyjnej,
  • na miejscu 59: prof. dr hab. n. med. Wojciech Młynarski, specjalista pediatrii, onkologii, hematologii dziecięcej, endokrynologii i diabetologii dziecięcej; kierownik Kliniki Pediatrii, Onkologii i Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej,
  • na miejscu 74dr hab. n. med. Anna Raciborska, prof. IMiD, specjalistka biologii molekularnej, pediatrii, onkologii i hematologii dziecięcej; kierownik Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie; członek komitetu wykonawczego: Euro Ewing Consorcium, Fight Osteosarcoma Through European Reaserch (FOSTER); standing member of the St. Jude Global Alliance Regional Advisory Committee; zastępca przewodniczącego Polskiej Grupy Mięsakowej w ramach Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej; ekspert Agencji Badań Medycznych oraz programu Wirtualnego Instytutu Badawczego w dziedzinie naukowej: biotechnologia medyczna – onkologia.

Natomiast w dziedzinie “System Ochrony Zdrowia” wyróżnieni zostali m.in.:

  • na miejscu 49prof. dr hab. n. med. Alicja Chybicka, specjalista pediatrii, onkologii i hematologii dziecięcej, transplantologii klinicznej, immunologii klinicznej oraz medycyny paliatywnej; senator RP X kadencji, posłanka na Sejm RP
X kadencji (KO), zastępca przewodniczącego sejmowej Komisji Polityki Senioralnej, członkini Komisji Zdrowia oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przewodnicząca 4 zespołów parlamentarnych do spraw: Chorób Rzadkich, Dzieci, Transplantacji oraz Zespołu „Rodzice dla klimatu”,
  • na miejscu 71prof. dr hab. n. med. Piotr Czauderna, specjalista chirurgii dziecięcej; kierownik Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego; prezydent Sekcji Chirurgii Dziecięcej Unii Europejskich Specjalistów Medycznych; przewodniczący Rady ds. Ochrony Zdrowia Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP.

Wszystkim wyróżnionym gratulujemy!

Źródło: pulsmedycyny.pl