Medal PTHiT dla prof. Tomasza Szczepańskiego

Medal PTHiT dla prof. Tomasza Szczepańskiego

JM Rektor SUM prof. Tomasz Szczepański został wyróżniony medalem Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów podczas trwającego właśnie w Katowicach XXXI Zjazdu PTHiT.

“To dla mnie wielkie wyróżnienie! Dewiza umieszczona na statuetce: “Honos habet onus – Zaszczyt pociąga za sobą obowiązki” jest wyzwaniem. Obym te obowiązki dobrze wypełniał!” – powiedział prof. Szczepański.

“Hematologia i transfuzjologia to najbardziej dynamicznie rozwijający się obszar wiedzy medycznej. Jest to „poligon” na którym testowane są nowe formy terapii, gdzie innowacje w zakresie diagnostyki i leczenia przekładają się bezpośrednio na poprawę rokowania pacjentów. Każdy rok przynosi szerokie możliwości w zakresie testowania i wdrażania nowoczesnych leków, technologii czy strategii terapeutycznych. Każdy rok to nowe doświadczenia i nowe osiągnięcia, w których środowisko polskich hematologów i transfuzjologów ma istotny udział” – stwierdził prof. Sebastian Giebel, przewodniczący Komitetu Naukowego XXXI Zjazdu PTHIT.

Tematyka zjazdu obejmuje badania podstawowe diagnostykę oraz leczenie nowotworowych i nienowotworowych chorób krwi, zaburzenia hemostazy oraz zagadnienia związane z transfuzjologią. Sesje dotyczą największych osiągnięć polskiej hematoonkologii w XXI wieku, a także toczących się niekomercyjnych badań klinicznych zainicjowanych przez polskich badaczy.

Źródło grafiki: Facebook, Śląski Uniwersytet Medyczny