Ministerstwo Zdrowia potwierdza kontynuację prac nad powołaniem Rejestru Onkologii i Hematologii Dziecięcej

Ministerstwo Zdrowia potwierdza kontynuację prac nad powołaniem Rejestru Onkologii i Hematologii Dziecięcej

Szanowni Państwo,

Serdecznie dziękuję za zaproszenie na XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Z powodu licznych obowiązków służbowych nie mogę osobiście uczestniczyć w tym wydarzeniu, które skupia się wokół jednej z najważniejszych dziedzin medycyny – onkologii.

Należy pamiętać, że choroby nowotworowe nadal stanowią jedną z najczęstszych przyczyn zgonów Polek i Polaków. Mamy do czynienia ze stałym wzrostem bezwzględnej liczby nowotworów złośliwych w kraju. Jednak to nowotwory u dzieci stanowią wyzwanie, ze względu na swoją specyfikę. Początek tych chorób bywa niecharakterystyczny, bardzo dyskretny, niezauważalny przez samego pacjenta i często bagatelizowany zarówno przez rodziców, jak i lekarzy.

Choroba nowotworowa to trudna sytuacja dla całej rodziny. W walce z nowotworem, biorą udział nie tylko zdiagnozowana osoba, ale również najbliżsi. Dlatego mówiąc o chorobie dziecka należy pamiętać o chorobie jego bliskich.

Niezmiernie cieszą inicjatywy jak ta dzisiejsza i za to zaangażowanie chciałabym Państwu serdecznie podziękować. Wydarzenia takie pozwalają aby osoby zajmujące się diagnozą i leczeniem chorób onkologicznych i hematologicznych u dzieci dzieliły się swoją wiedzą i doświadczeniem. W kręgach Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej są specjaliści z różnych dziedzin medycyny: pediatrzy, chirurdzy, onkolodzy i hematolodzy, immunolodzy, diagności laboratoryjni, genetycy, rehabilitanci ale także psycholodzy.

Ze swojej strony Ministerstwo Zdrowia realizuje zadania Narodowej Strategii Onkologicznej (NSO) na lata 2020-2030. Działania zaplanowane do podjęcia w ramach Strategii skoncentrowane są wokół pięciu kluczowych obszarów: inwestycje w kadry medyczne, edukację, pacjenta, naukę i innowacje, oraz w system opieki onkologicznej.

W ramach realizacji NSO m.in.:

  • przeprowadziliśmy kampanię promocyjno-informacyjną – „Onkologia – włącz medyczną pasję!”, skierowaną do studentów medycyny. Dokonaliśmy również przeglądu standardów kształcenia na studiach dla kierunku lekarskiego i lekarsko dentystycznego oraz rozpoczęliśmy przegląd standardów kształcenia na studiach dla pielęgniarek i położnych. Nadal kontynuujemy prace nad weryfikacją programów specjalizacji w dziedzinach onkologicznych oraz medycyny rodzinnej i
    medycyny pracy. Przeprowadziliśmy analizę programów szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych,
  • od 1 czerwca 2023 r. dla dziewczynek oraz chłopców w wieku 12-13 lat w ramach zalecanych szczepień ochronnych, objęte finansowaniem zostały szczepienia przeciw HPV. Kontynuujemy działania z zakresu edukacji szkolnej dzieci i młodzieży dotyczące profilaktyki nowotworów złośliwych,
  • dążąc do zapewnienia większej dostępności oraz poprawy warunków udzielania świadczeń zdrowotnych, a także do utrzymania właściwego dostępu do najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych w zakresie leczenia chorób nowotworowych, w ramach NSO dofinansowaliśmy wymianę wyeksploatowanego oraz zakup nowego sprzętu do diagnostyki i leczenia nowotworów złośliwych również dla podmiotów udzielających świadczeń dzieciom.

Ponadto, w ramach działań na rzecz poprawy jakości opieki onkologicznej nad dziećmi Minister Zdrowia będzie wspierała utworzenie i rozwój Rejestru Onkologii i Hematologii Dziecięcej.

Deklaruję otwartość na współpracę w zakresie poprawy diagnostyki i leczenia nowotworów u dzieci. Ze swojej strony mogę obiecać, że każda propozycja zmian w systemie ochrony zdrowia, którą Państwo zaproponują, zostanie dogłębnie przeanalizowana w Ministerstwie Zdrowia. Razem możemy poprawiać stan polskiej onkologii dziecięcej.

Pragnę na koniec pogratulować i podziękować organizatorom oraz wszystkim, których inicjatywa i zaangażowanie przyczyniły się do pomyślnego zorganizowania tego przedsięwzięcia. Życzę Państwu owocnego czasu poszerzania wiedzy i wielu sukcesów w leczeniu nowotworów u dzieci.

Z wyrazami szacunku
Izabela Leszczyna
Minister Zdrowia