Nagrody Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej

Nagrody Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej

Podczas XII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, który odbył się w dniach 6-8 czerwca 2024 r. w Krakowie zostały przyznane nagrody za najlepsze prezentacje.

W kategorii prezentacji ustnych nagrodzeni zostali:

 • Dr n. med. Tomasz Brzeski za prezentację pt. „Analiza czynników ryzyka, przebiegu klinicznego i następstw zespołu tylnej odwracalnej encefalopatii (PRES) u dzieci leczonych z powodu nowotworu złośliwego lub po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych”;
 • Dr n. med. Agata Marjańska za prezentację pt. „Terapia anty-PD-1 w zaawansowanych nowotworach złośliwych u dzieci w badaniu ogólnopolskim: dobre wyniki w leczeniu czerniaka skóry i chłoniaka Hodgkina”;
 • Lek. Urszula Żebrowska za prezentację pt. „Występowanie choroby zarostowej żył wątrobowych (VOD) u pacjentów z neuroblastoma po autologicznym przeszczepieniu komórek macierzystych, leczonych wcześniej chemoimmunoterapią z dinutuximabem beta: możliwy wpływ schematów”;
 • Lek. Paweł Marschollek za prezentację pt. „Doskonałe wyniki leczenia limfocytami CAR-T u dzieci ze wznową pB-ALL po transplantacji komórek hematopoetycznych, u których stwierdzano niską lub ujemną chorobę resztkową bezpośrednio przed terapią”;
 • Lek. Bartosz Urbański za prezentację pt. „Przebieg kliniczny oraz podłoże molekularne zespołów wrodzonej małopłytkowości”.

W kategorii najlepszych prezentacji plakatowych zostali odznaczeni:

 • Dr hab. n. med. Aleksandra Wieczorek za prezentację pt. „Efekty leczenia i działania niepożądane chemioterapii N5/N6 w połączeniu z dinutuksymabem beta u pacjentów ze wznową i pierwotnie oporną neuroblastoma”;
 • Lek. Julia Kołodrubiec za prezentację pt. „Ekspresja CRLF2 w ostrej białaczce limfoblastycznej jako marker aktywacji ścieżki sygnałowej JAK-STAT”;
 • Mgr Kamila Wypyszczak za prezentację pt. „Identyfikacja genetycznej predyspozycji do zachorowania na ostrą białaczkę limfoblastyczną u klinicznie wyselekcjonowanych pacjentów pediatrycznych”;
 • Lek. Aleksandra Kiermasz za prezentację pt. „Zespół odwracalnej tylnej encefalopatii (PRES) podczas leczenia onkologicznego wśród dzieci i młodzieży w materiale jednego ośrodka”;
 • Dr n. med. Monika Richert-Przygońska za prezentację pt. „Przewlekła pierwotna małopłytkowość immunologiczna u dzieci – 6 lat działania Narodowego Programu Lekowego”;
 • Lek. Aleksandra Oszer za prezentację pt. „Dwa lata doświadczenia leczenia ukraińskich onkohematologicznych dzieci w Polskich Ośrodkach Onkologii i Hematologii Dziecięcej”;
 • Dr hab. n. med. Krzysztof Czyżewski za prezentację pt. „Profil zakażeń wirusowych u pacjentów poddawanych transplantacji komórek krwiotwórczych w polskich ośrodkach transplantacji komórek krwiotwórczych w latach 2012-2023”;
 • Dr n. med. Jadwiga Węcławek-Tompol za prezentację pt. „Terapia celowana w guzach litych u dzieci – pytania i nadzieje. Doświadczenia ośrodka wrocławskiego”.

Serdecznie gratulujemy laureatom!