W pierwszym dniu spotkania będą występowali koordynatorzy ds. poszczególnych rodzajów diagnostyki i terapii stosowanych w neuroblastoma. Drugi dzień spotkania będzie poświęcony immunoterapii w neuroblastoma, w tym realizacji programu lekowego pt. „Leczenie Dinutuksymabem Beta Pacjentów z Nerwiakiem Zarodkowym Współczulnym”.

Rejestracja na wydarzenie możliwa jest na tej stronie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym spotkaniu.