Nowa strategia personalizacji diagnostyki i leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci w Polsce – spotkanie robocze grantu STRATEGMED PersonALL

Nowa strategia personalizacji diagnostyki i leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci w Polsce – spotkanie robocze grantu STRATEGMED PersonALL

Miejsce spotkania:

Warszawa, Hotel Mercure Centrum, ul. Złota 48/54, 9 stycznia 2018 r., godz.:  11:00 – 16:30

 

11:00 – 11:10 Powitanie uczestników i wprowadzenie do tematyki spotkania
Prof. T. Szczepański
11:10 – 11:20 Krótki update protokołów ALL-IC
prof. Jerzy Kowalczyk
11:20 – 11:35 Zasady pobierania próbek od pacjentów z ALL do diagnostyki, monitorowania i biobankowania
dr Ł. Sędek
11:35 – 12:10 Zasady stratyfikacji w protokole AEIOP-BFM 2017 i ich wprowadzenie w ośrodkach PPGLBC
Prof. T. Szczepański, Prof. W. Młynarski
12:10 – 12:30 Minimalna choroba resztkowa wykrywana metodą RQ-PCR – dotychczasowe doświadczenia Dr J. Taha
12:30 – 12:45 Dotychczasowa realizacja projektu badawczego PersonALL „Personalizacja leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci w Polsce” w ramach Programu STRATEGMED III
Prof. T. Szczepański , mgr A. Petri
12:45 – 13:15 Prezentacja nowego programu do gromadzenia danych klinicznych i laboratoryjnych on line
prof. M. Sikora, M. Krzesiak, Witkowski, M. Jurasz 
13:15 – 14:00 Lunch
14:10 – 14:20 Co nowego na temat kryzantaspazy?
przedstawiciel firmy Jazz Pharmaceuticals 
14:20 – 14:45 Monitorowanie aktywności L-Asparaginazy w trakcie leczenia ALL, dotychczasowe doświadczenia i plany w kolejnych protokołach leczenia
Prof. W. Młynarski 
14:45 – 16:00 Propozycja stopniowego wprowadzenia nowego protokołu AEIOP-BFM 2017 – road map na 2018
Prof. T. Szczepański
16:00 – 16:30 Dyskusja i zakończenie spotkania