Pomoc dla dzieci z chorobą nowotworową z Ukrainy!

Pomoc dla dzieci z chorobą nowotworową z Ukrainy!

Szanowni Państwo,

Ostatnie dni to szok dla całej społeczności Świata związany z agresją Rosji na Ukrainę.
Obecnie Wszyscy jesteśmy Ukraińcami!

W związku z powyższym jako Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej włączamy się aktywnie w pomoc dla dzieci z chorobą nowotworową z Ukrainy.

 

W ramach działań Towarzystwa planujemy lub już rozpoczęliśmy poniższe działania:

  1. Zasygnalizowania potrzeb opieki dla dzieci z chorobami nowotworowymi z Ukrainy w Ministerstwie Zdrowia i Rady Medycznej przy Prezydencie RP
  2. Aktywne deklaracje ośrodków PTOHD dotyczące przyjęcia dzieci do leczenia onkologicznego
  3. Stworzenie informacyjnej witryny internetowej dla lekarzy i rodziców z Ukrainy (również w języku ukraińskim) dotyczącej możliwości leczenia dzieci w Polsce, w tym również teleporad w zakresie logistyki
  4. Aktywowanie Fundacji, które współpracują z ośrodkami PTOHD w zakresie wsparcia dzieci i ich rodzin z Ukrainy
  5. Akcje informacyjne w mediach ilustrujące problem dzieci z chorobą nowotworową
  6. Na bieżąco monitorowanie potrzeb w zakresie opieki dla dzieci z Ukrainy, w tym prosimy o przekazywanie informacji z ośrodków o liczbie leczonych dzieci
  7.  Komunikacja z Władzami SIOPE w zakresie leczenia dzieci w innych ośrodkach onkologii dziecięcej w Europie.

 

Gorąco prosimy o deklarację o możliwości leczenia dzieci w każdym z ośrodków onkologii i hematologii dziecięcej w Polsce oraz o informacje o wszelkich problemach lub konieczności innych działań w tym zakresie. Prośby te proszę kierować na adres e-mail: sekretariat@ptohd.pl.

 

W imieniu Zarządu PTOHD

Prof. Tomasz Szczepański
Przewodniczący
Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej

Prof. Wojciech Młynarski
Skarbnik
Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej

Prof. Jan Styczyński
Członek Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej
Konsultant Krajowy ds. Onkologii i Hematologii Dziecięcej

 

Pobierz oficjalne stanowisko PTOHD