Od objawu do rozpoznania i leczenia – Program Racjonalnej Terapii Przeciwgrzybiczej WYLECZ

Od objawu do rozpoznania i leczenia – Program Racjonalnej Terapii Przeciwgrzybiczej WYLECZ

Program WYLECZ to Program Racjonalnej Terapii Przeciwgrzybiczej zainicjowany przez Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Przedsięwzięcie ma na celu przede wszystkim edukację w zakresie chorób grzybiczych i ich skutecznego leczenia. Zapraszamy do wysłuchania wywiadu, w którym o programie oraz o terapii zakażeń grzybiczych mówi prof. dr hab. n. med. Jan Styczyński, Krajowy Konsultant w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej.

Program został ogłoszony w maju 2021 roku podczas X Zjazdu Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej (PTOiHD). Jak mówi prof. Styczyński, celami projektu są:

  1. Doprowadzenie do racjonalnego stosowania leków przeciwgrzybiczych
  2. Ograniczenie rosnącej oporności zakażeń grzybiczych na leki
  3. Dążenie do uniknięcia błędów w codziennej praktyce klinicznej
  4. Edukacja personelu medycznego, pacjentów i ich rodzin