Odszedł prof. Michał Matysiak

Odszedł prof. Michał Matysiak

Ze szczerym żalem żegnamy Pana Profesora Michała Matysiaka, wieloletniego Kierownika Katedry i Kliniki Onkologii, Hematologii Dziecięcej, Transplantologii Klinicznej i Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Prof. Michał Matysiak był doskonałym lekarzem i specjalistą pediatrii oraz hematologii i onkologii dziecięcej, w pełni oddany pacjentom, z uporem i skutecznie walczący o poprawę ich losu i rokowania w ciężkiej chorobie. Jako naukowiec nie tylko odkrywał i wprowadzał w życie nowoczesne metody leczenia, ale dbał także szczególnie o szerzenie wiedzy i najnowszych zdobyczy medycyny wśród młodych lekarzy różnych specjalności oraz studentów.

Wykształcił i wychował wielu specjalistów hematologii i onkologii dziecięcej oraz pediatrii, tworząc doskonale działający i skuteczny w diagnostyce i terapii zespół wielodyscyplinarny. Przez wiele lat pełnił zaszczytną funkcję członka zarządów Polskiego Towarzystwa Hematologii i Onkologii Dziecięcej oraz Polskiego Towarzystwa Pediatrii, ale był także członkiem licznych, międzynarodowych towarzystw naukowych i komitetów terapeutycznych w obu tych dziedzinach. 

Był promotorem i opiekunem licznych habilitacji oraz doktoratów, a pod jego kierownictwem w naszej Katedrze dwóch naukowców uzyskało tytuł Profesora Medycyny. Dla wielu był mentorem i serdecznym opiekunem ich kariery, a dla licznych – przyjacielem i wsparciem w potrzebie.

Żegnamy Go ze szczerym bólem, zachowując w sercach i pamięci Jego dokonania jako człowieka, lekarza, naukowca, wychowawcy i przyjaciela.