Onkolodzy dziecięcy na liście najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie i systemie ochrony zdrowia | Lista Stu 2022

Onkolodzy dziecięcy na liście najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie i systemie ochrony zdrowia | Lista Stu 2022

Po raz kolejny odbył się prestiżowy plebiscyt „Pulsu Medycyny”, w ramach którego stworzono listę 100 najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie oraz systemie ochrony zdrowia. Znaleźli się na nich także specjaliści i specjalistki z dziedziny onkologii i hematologii dziecięcej oraz działaczki organizacji pacjenckich. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Ranking od 2002 r. wyłania najbardziej wpływowe osoby w polskiej medycynie i systemie ochrony zdrowia. Wyboru dokonuje jury złożone z wybitnych specjalistów z różnych dziedzin medycyny oraz ekspertów ochrony zdrowia. 

Na listach za rok 2022 znaleźli się:

  • Prof. dr hab. n. med. Wojciech Młynarski, spec. pediatrii, onkologii, hematologii dziecięcej, endokrynologii i diabetologii dziecięcej; kierownik Kliniki Pediatrii, Onkologii i Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej; lider projektu CALL-POL finansowanego przez Agencję Badań Medycznych, mającego na celu indywidualizację leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci w Polsce oraz projektu FIXNET TEAM-NET finansowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej mającego na celu stworzenie nowatorskiej metody diagnostycznej i terapeutycznej w neutropenii wrodzonej z zastosowaniem technologii CRISPR/CAS9.
  • Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kałwak, spec. pediatrii, immunologii klinicznej, transplantologii klinicznej, onkologii i hematologii dziecięcej; kierownik Katedry i Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu, tzw. Przylądka Nadziei; członek zarządu European Bone Marrow Transplant Group (EBMT) Working Party Pediatric Diseases i Scientific Trials Subcommittee; przewodniczący Infectious, Diseases Subcommittee of the EBMT Working Party Pediatric Diseases; wiceprzewodniczący Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Transplantacji Komórek Krwiotwórczych; wiceprezes Polskiej Federacji Ośrodków Transplantacji Szpiku; lider projektu Centrum Innowacyjnych Terapii Komórkowych dla Dzieci.
  • Dr hab. n. med., prof. nadzw. Anna Raciborska, spec. pediatrii, onkologii i hematologii dziecięcej; kierownik Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, członek Komitetu Wykonawczego Euro Ewing Consorcium; członek Komitetu Wykonawczego Fight Osteosarcoma Through European Reaserch; Standing Member of the St. Jude Global Alliance Regional Advisory Committee; zastępca przewodniczącego Polskiej Grupy Mięsakowej w ramach Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej; ekspert Agencji Badań Medycznych; ekspert programu WIB w dziedzinie naukowej: biotechnologia medyczna – onkologia; mentorka w V edycji Jestem Liderką – Vital Voices Poland 2022; uhonorowana Nagrodą Prezesa ABM – Medycyna Jutra w kategorii główny badacz.

Kategoria – System Ochrony Zdrowia:

  •  Prof. dr hab. n. med. Alicja Chybicka, spec. pediatrii, onkologii i hematologii dziecięcej, transplantologii klinicznej, immunologii klinicznej, medycyny paliatywnej, senator RP, przewodnicząca parlamentarnego Zespołu ds. Transplantacji, przewodnicząca parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci, zastępca przewodniczącej senackiej Komisji Zdrowia.

Żródło: Puls Medycyny