Ranking od 2002 r. wyłania najbardziej wpływowe osoby w polskiej medycynie i systemie ochrony zdrowia. Wyboru dokonuje jury złożone z wybitnych specjalistów z różnych dziedzin medycyny oraz ekspertów ochrony zdrowia. 

Na liście za rok 2021 znaleźli się:

  • Prof. dr hab. n. med. Alicja Chybicka, spec. pediatrii, onkologii, hematologii dziecięcej, transplantologii klinicznej, immunologii klinicznej i opieki paliatywnej dziecięcej; kierownik Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w latach 2000-2020, senator RP, wiceprzewodnicząca senackiej Komisji Zdrowia, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, członek Polskiej Akademii Nauk, rady Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”, odznaczona m.in. Złotym Krzyżem Zasługi.
  • Prof. dr hab. n. med. Piotr Czauderna, spec. chirurgii dziecięcej, kierownik Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prezydent Sekcji Chirurgii Dziecięcej Unii Europejskich Specjalistów Medycznych, przewodniczący Rady ds. Ochrony Zdrowia Narodowej Rady Rozwoju, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, były prezes Agencji Badań Medycznych.
  • Prof. dr hab. n. med. Wojciech Młynarski, spec. pediatrii, onkologii, hematologii dziecięcej, endokrynologii i diabetologii dziecięcej, kierownik Kliniki Pediatrii, Onkologii i Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej.
  • Dr hab. n. med. Sylwia Kołtan, prof. UMK, spec. pediatrii i immunologii klinicznej, konsultant krajowy w dziedzinie immunologii klinicznej, pracownik Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, członek Rady Programowej i ekspert 3. Kongresu Zdrowia Polaków, członek Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej, Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Komitetu Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka PAN oraz European Society for Immunodeficiencies.
  • Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kałwak, spec. transplantologii klinicznej, immunologii klinicznej, pediatrii, onkologii i hematologii dziecięcej, kierownik Katedry i Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu – Ponadregionalnego Centrum Onkologii Dziecięcej „Przylądek Nadziei” oraz kierownik Banku Komórek Krwiotwórczych tej kliniki, wiceprezes Polskiej Federacji Ośrodków Transplantacji Szpiku, wiceprzewodniczący Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Transplantacji Komórek Krwiotwórczych.

Żródło: Puls Medycyny