Opinia dotycząca szczepień ochronnych personelu medycznego

Opinia dotycząca szczepień ochronnych personelu medycznego

Przedstawiona przez Prof. UMK dr hab. Sylwia Kołtan, Konsultanta Krajowego w dziedzinie
immunologii klinicznej dotyczącą szczepień ochronnych personelu medycznego:
Personel medyczny powinien szczepić się:

 1. Co 10 lat przeciwko Di/Per/Te, polio;
 2. Jednorazowo przeciwko pneumokokom (Prevenar PCV13), dodatkowo Pneumovax (PPV23)
  dla osób >65 roku życia; szczepionka PPV23 dla osób młodszych, jeśli są czynniki ryzyka
  (osoby nieimmunokompetentne wskutek chorób i/lub leczenia);
 3. Przeciwko meningokokom ACYW oraz B zgodnie z zaleceniami producenta;
 4. Przeciwko wzw A zgodnie z zaleceniami producenta;
 5. Przeciwko ospie, jeśli osoby nie były szczepione i nie chorowały (2 dawki zgodnie z
  zaleceniami producenta);
 6. Osoby niezaszczepione 2 dawkami przeciwko odrze (MMR) lub o niepewnym statusie – jedna
  (jeśli udokumentowano jedno szczepienie) lub 2 dawki (jeśli brak szczepień lub niepewny
  status) do 49 roku życia, potem zawsze 1 dawka;
 7. Rokrocznie szczepienie przeciwko grypie;
 8. Szczepienie przeciwko COVID-19 zgodnie z aktualizowanymi rekomendacjami krajowymi.

  Szczepienia są nierefundowane, z wyjątkiem wybranych grup przeciwko grypie i wszystkich
  przeciwko COVID-19. 

 

Z poważaniem,

 

Prof. dr hab. med. Jan Styczyński
Konsultant Krajowy
w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej
Prof. UMK dr hab. Sylwia Kołtan
Konsultant Krajowy
w dziedzinie immunologii klinicznej