Ośrodki leczenia białaczek w Polsce

Ośrodki leczenia białaczek w Polsce

U dzieci występują 3 główne typy białaczek: ostra białaczka limfoblastyczna (około 80-85%), ostra białaczka szpikowa (około 15%) i przewlekła białaczka szpikowa (<5%). Wyleczalność w onkologii jest pewnego rodzaju wskaźnikiem stanu opieki zdrowotnej. Białaczki dziecięce są pod tym względem synonimem postępu onkologicznego. W ostatnich 50 latach białaczki u dzieci z chorób praktycznie nieuleczalnych stały się bardzo dobrze rokującymi chorobami.

Na początku bieżącego roku ukazał się raport Europejskiej Unii Zdrowotnej w zakresie Europejskiego Rejestru Nierówności w Przeciwdziałaniu Nowotworów, w ramach Europejskiego Planu Walki z Rakiem pt. „Krajowe profile dotyczące nowotworów 2023”. Ten raport pokazuje, że wyleczalność i szereg innych wskaźników w całej onkologii mamy niższe niż średnia europejska. Z jednym wyjątkiem, jakim są białaczki dziecięce. W onkologii dziecięcej w Polsce osiągnęliśmy 87% 5-letnich przeżyć z powodu białaczek dziecięcych, co jest wyższym wskaźnikiem niż średnia unijna wynosząca 83% [Źródło: OECD. Krajowe profile dotyczące nowotworów: Polska 2023, EU Country Cancer Profiles, OECD Publishing, Paris (https://doi.org/10.1787/aab579a7-pl) 2023].

Ten efekt jest wynikiem zorganizowanego leczenia białaczek u dzieci w Polsce, współpracy międzynarodowej, współpracy krajowych ośrodków onkologii dziecięcej, monitorowania minimalnej choroby resztkowej i w konsekwencji podejmowania decyzji terapeutycznych.

Leczenie białaczek u dzieci to:

 1. Chemioterapia wielolekowa prowadzona wg międzynarodowych programów terapeutycznych opartych na wykonywaniu określonych badań molekularnych i centralnym monitorowaniu minimalnej choroby resztkowej oznaczanej w ośrodkach posiadających akredytację europejską. W każdym województwie jest jeden ośrodek (wyjątek: województwo lubuskie i opolskie; natomiast w województwie śląskim rozpoczął się proces utworzenia jednego ośrodka onkologii dziecięcej).
 2. Przeszczepianie komórek krwiotwórczych w ośrodkach transplantacyjnych dla dzieci. Obecnie przeszczepienia komórek krwiotwórczych u dzieci w Polsce wykonywane są w 6 ośrodkach pediatrycznych: Poznaniu (od 1989 r.), Wrocławiu (od 1994 r.), Lublinie (od 1998 r.), Krakowie (od 2002 r.), Bydgoszczy (od 2003 r.) i Warszawie (od 2018 r.).
 3. Terapia CAR-T w ostrej białaczce limfoblastycznej linii B-komórkowej: aktualne certyfikacje posiadają Wrocław (od 2020 r.) i Bydgoszcz (od 2023 r.)

Ośrodki prowadzące leczenie białaczek u dzieci w Polsce:

 • Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku
  ul. Jerzego Waszyngtona 17, 15-274 Białystok
  Klinika Pediatrii, Onkologii i Hematologii
  Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Maryna Krawczuk-Rybak
  Sekretariat tel. 85 74 50 846
  e-mail: onkdziec@umb.edu.pl
 • Szpital Uniwersytecki im. dr Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
  ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
  Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii
  Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Jan Styczyński
  Sekretariat tel. 52 585 48 60
  e-mail: klhemonk@cm.umk.pl
 • Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
  ul. Truchana 7, 41-500 Chorzów
  Oddział Hematologii i Onkologii Dziecięcej
  Ordynator Oddziału: dr n. med. Katarzyna Machnik
  Sekretariat tel. 32 34 90 198
  e-mail: hematologia.dz@zsm.com.pl
 • Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
  ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk
  Klinika Pediatrii, Hematologii, Onkologii
  Kierownik Kliniki: dr hab. med. Ninela Irga-Jaworska
  Sekretariat tel. 58 349 28 72
  e-mail: hemonkp@gumed.edu.pl
 • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
  ul. Medyków 16, 40-752 Katowice
  Oddział Onkologii, Hematologii i Chemioterapii
  Kierownik Oddziału: dr n. med. Agnieszka Mizia-Malarz
  Sekretariat tel. 32 207 17 63
  e-mail: onkohemat@gczd.katowice.pl
 • Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
  Świętokrzyskie Centrum Pediatrii im. Władysława Buszkowskiego
  ul. Artwińskiego 3a, 25-734 Kielce
  Oddział Onkologii i Hematologii Dziecięcej
  Kierownik Oddziału: dr n. med. Grażyna Karolczyk
  Sekretariat tel. 41 345 63 25 w. 35 (gabinet lekarski)
  e-mail: grazyna.karolczyk@wszzkielce.pl
 • Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
  Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum, Instytut Pediatrii
  Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej
  Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Walentyna Balwierz
  dr hab. med. Szymon Skoczeń
  ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
  Sekretariat tel. 12 333 92 20, 12 333 92 21
  e-mail: onkohemdz@cm-uj.krakow.pl
 • Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie
  ul. Prof. Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin
  Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej
  Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Drabko
  Sekretariat tel. 81 71 85 520
  e-mail: hematologia@uszd.lublin.pl
 • Uniwersyteckie Centrum Pediatrii, Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
  ul. Sporna 36/50, 91-738 Łódź
  Klinika Pediatrii, Onkologii i Hematologii
  Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Wojciech Młynarski
  Sekretariat tel. 42 617 77 91, 42 617 77 50
  e-mail: kpoih@umed.lodz.pl
 • Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie
  ul. Żołnierska 18a, 10-561 Olsztyn
  Oddział Kliniczny Onkologii i Hematologii Dziecięcej
  Kierownik Oddziału: dr n. med. Wanda Badowska
  Sekretariat tel. 89 539 33 76
  e-mail: hematologia@wssd.olsztyn.pl
 • Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera w Poznaniu
  ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
  Klinika Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej
  Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Jacek Wachowiak
  Sekretariat tel. 61 849 14 47
  e-mail: onkologia@skp.ump.edu.pl, hematologia@skp.ump.edu.pl, kohtp@skp.ump.edu.pl
 • Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
  ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów
  Klinika Onkohematologii Dziecięcej
  Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Radosław Chaber prof. UR
  Sekretariat tel. 17 866 45 88
  e-mail: onkohematologia.dzieci@szpital2.rzeszow.pl
 • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 PUM im. prof. Tadeusza Sokołowskiego w Szczecinie
  ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
  Klinika Pediatrii, Hemato-Onkologii i Gastroenterologii Dziecięcej
  Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Tomasz Urasiński
  Sekretariat tel. 91 425 31 39
  e-mail: klinikapediatrii@wp.pl, klchrdz1@pum.edu.pl
 • Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Polikarpa Brudzińskiego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego
  ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
  Katedra i Klinika Onkologii, Hematologii Dziecięcej, Transplantologii Klinicznej i Pediatrii WUM
  Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Paweł Łaguna
  Sekretariat tel. 22 317-96-21
  e-mail: hematologia@spdsk.edu.pl, onkologia@spdsk.edu.pl
 • Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu
  ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
  Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej
  Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kałwak
  Sekretariat tel. 71-733 27 00
  e-mail: pedhemat@umed.wroc.pl
 • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. S. Szyszko w Zabrzu
  ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze
  Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej
  Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański
  Sekretariat tel. 32 37 04 372