Ośrodki chirurgiczne

Ośrodki chirurgiczne

Mapa ośrodków chirurgicznych

Lista ośrodków chirurgicznych

 • Klinika Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży
  Instytut Matki i Dziecka

  ul. Kasprzaka 17 a, 01-211 Warszawa
  tel.: 22 32 77 205
  fax: 22 632 98 51
  e-mail: klinika.onkologii@imid.med.pl
  Kierownik: Prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Raciborska
 • Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej i Pediatrii
  Wojskowy Uniwersytet Medyczny

  ul. Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa
  tel.: 22 52 27 337
  Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kamiński
 • Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej
  Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

  ul. M. Skłodowskiej-Curie 50/52, 50-369 Wrocław
  tel. 71 7703001
  e-mail: sekretariat@chdz.umed.wroc.pl
  Kierownik Katedry i Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Dariusz Patkowski
 • Klinika Chirurgii Dziecięcej i Onkologicznej
  Pomorski Uniwersytet Medyczny

  ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
  tel. 91 4253186
  e-mail: sekr.chirdz@spsk1.szn.pl
  Kierownik Klinki: Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Gawrych
 • Klinika Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów
  Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”

  Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa
  tel. 22 8151360, 22 8151448
  e-mail: oddzial.chirurgia@czd.pl
  Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Piotr Kaliciński
 • Klinika Chirurgii Dziecięcej Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku

  ul. Waszyngtona 17, 15-274 Białystok
  tel. 85 7450921
  e-mail: pedsurg@umb.edu.pl
  Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Wojciech Dębek
 • Klinika Chirurgii Dziecięcej
  Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
  Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr A. Jurasza

  ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
  tel. 52 5854015
  e-mail: kikchirdz@cm.umk.pl
  p.o. Kierownika Kliniki: Dr n. med. Irena Daniluk-Matraś
 • Klinika Chirurgii Dziecięcej
  Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
  Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii
  Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

  ul. Wielicka 265
  30-663 Kraków
  tel. 12 6582011 wew. 1351, 1550
  e-mail: chirdzieckrakow@gmail.com
  Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Andrzej Prokurat
 • Klinika Chirurgii i Onkologii Dziecięcej
  Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 im. Marii Konopnickiej

  ul. Sporna 36/50
  91-738 Łódź
  tel. 42 6177706
  e-mail: ewa.janina.andrzejewska@umed.lodz.pl
  Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Ewa Andrzejewska
 • Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
  Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk
  tel. 58 7640360
  e-mail: pedsurg@gumed.edu.pl
  Kierownik Kliniki: Dr hab. n. med. Piotr Czauderna
 • Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej
  Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
  Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdrój

  ul. J. Rudnika 3B, 34-700 Rabka Zdrój
  tel. 18 2677891
  Kierownik Kliniki: Dr n. med. Joachim Buchwald
 • Klinika Chirurgii Wad Rozwojowych Dzieci i Traumatologii
  ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze
  tel. 32 3704531
  e-mail: chirdzza@sum.edu.pl
  Kierownik Kliniki: Dr hab. n. med. Wojciech Korlacki
 • Klinika Chirurgii, Traumatologii i Urologii Dziecięcej
  Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego

  ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
  tel. 61 8491578
  e-mail: kchtiud@skp.ump.edu.pl
  Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Andrzej Jankowski
 • Oddział Chirurgiczny dla Dzieci
  Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki
  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

  ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa
  tel. 22 5690170 lub 22 5690312
  Kierownik: Dr n. med. Jerzy Michalak
 • Oddział Chirurgii Dziecięcej
  Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr Edwarda Hankego

  ul. Truchana 7, 41-500 Chorzów
  tel. 32 3490015
  Ordynator: Dr n. med. Krzysztof Mandat
 • Oddział Chirurgii Dziecięcej
  Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka
  Centrum Medycyny Ratunkowej

  ul. Traugutta 116, 50-420 Wrocław
  tel. 71 7890231
  e-mail: chirurgia_dziecięca@onet.eu
  Ordynator Oddziału: Dr hab. n. med. Jan Godziński, prof. nadzw.
 • Oddział Leczenia Nowotworów Kostnych i Patologii Kostno–stawowej
  Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej
  im. Dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich

  ul. Bytomska 62, 41-940 Piekary Śląskie
  tel. 32 393401
  e-mail: sekretariat@urazowka.piekary.pl
  Kierownik: Dr n. med. Jerzy Spindel
 • Oddział Chirurgii, Urologii i Traumatologii Dziecięcej
  Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach

  ul. Langiewicza 2, 25-381 Kielce
  tel. 41 3615525
  Kierownik oddziału: Lek. med. Piotr Stępień