Ośrodki chirurgiczne

Ośrodki chirurgiczne

Mapa ośrodków chirurgicznych

Lista ośrodków chirurgicznych

 • Klinika Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży
  Instytut Matki i Dziecka

  ul. Kasprzaka 17 a, 01-211 Warszawa
  tel.: 22 32 77 205
  e-mail: klinika.onkologii@imid.med.pl
  Kierownik: prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Raciborska
 • Klinika Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów
  Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”

  Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa
  tel. 22 8151360, 22 8151448
  e-mail: oddzial.chirurgia@czd.pl
  Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Piotr Kaliciński
 • Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej
  Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
  ul. M. Skłodowskiej-Curie 50/52, 50-369 Wrocław
  tel. 71 7703001
  e-mail: sekretariat@chdz.umed.wroc.pl
  Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. n. med. Dariusz Patkowski
 • Klinika Chirurgii Dziecięcej, Onkologicznej, Urologii i Chirurgii Ręki
  Pomorski Uniwersytet Medyczny
  ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
  tel. 91 4253186
  e-mail: sekr.chirdz@spsk1.szn.pl
  Kierownik Klinki: prof. dr hab. n. med. Elżbieta Gawrych
 • Klinika Chirurgii Dziecięcej
  Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku

  ul. Waszyngtona 17, 15-274 Białystok
  tel. 85 7450921
  e-mail: wojciech.debek@udsk.pl
  Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Wojciech Dębek
 • Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży
  Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy

  ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
  tel. 52 5854015
  e-mail: kikchirdz@cm.umk.pl
  p.o. Kierownika Kliniki: dr n med. Przemysław Gałązka
 • Oddział Chirurgii Dziecięcej
  Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego
  ul. Chodkiewicza 44, 85-667 Bydgoszcz
  tel.: centrala 52 32 62 110
  email: ordynator.chirurgia@wsd.org.pl
  Kierownik: dr n.med. Agnieszka Szykanowska
 • Oddział Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii Dziecięcej
  Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego
  ul. Chodkiewicza 44, 85-667 Bydgoszcz
  tel.: 52 32 62 170
  e-mail: laryngologia@wsd.org.pl
  Kierownik: dr hab. n.med. Józef Mierzwiński prof. UMK
 • Oddział Chirurgii Dziecięcej
  Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

  ul. Wielicka 265
  30-663 Kraków
  tel. 12 333 91 52
  e-mail: chirdzieckrakow@gmail.com
  Kierownik: dr hab. med. Wojciech Górecki
 • Klinika Chirurgii i Onkologii Dziecięcej
  SPZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

  ul. Sporna 36/50
  91-738 Łódź
  tel. 42 6177705
  e-mail: chirurgia@usk4.umed.lodz.pl
  Kierownik: prof. nadzw. dr hab.n.med. Przemysław Przewratil
 • Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
  Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk
  tel. 58 7640190
  e-mail: pedsurg@gumed.edu.pl
  Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Piotr Czauderna
 • Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej
  Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
  Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdrój

  ul. J. Rudnika 3B, 34-700 Rabka Zdrój
  tel. 18 2677891
  Kierownik Kliniki: dr n. med. Joachim Buchwald
 • Klinika Chirurgii Wad Rozwojowych Dzieci i Traumatologii
  ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze
  tel. 32 3704531
  e-mail: chirdzza@sum.edu.pl
  Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Wojciech Korlacki
 • Klinika Chirurgii, Traumatologii i Urologii Dziecięcej
  Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego

  ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
  tel. 61 8491578
  e-mail: chirurgia@skp.ump.edu.pl
  Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Przemysław Mańkowski
 • Oddział Chirurgii z Oddziałem Chirurgii Małoinwazyjnej dla Dzieci
  Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie

  ul. Truchana 7, 41-500 Chorzów
  tel. 32 3490015
  Koordynator Oddziału: dr n. med. Andrzej Janicki
 • Oddział Chirurgii Dziecięcej
  Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka
  Centrum Medycyny Ratunkowej

  ul. Fieldorfa 2, 50-996 Wrocław
  tel. 71 306 43 89
  e-mail: chirurgia_dziecieca@onet.eu
  Ordynator Oddziału: prof. dr hab. n. med. Jan Godziński
 • Oddział IX Urazowo-Ortopedyczny
  Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej
  im. Dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich

  ul. Bytomska 62, 41-940 Piekary Śląskie
  tel. 32 393401
  e-mail: sekretariat@urazowka.piekary.pl
  Kierownik: dr n. med. Jerzy Spindel
 • Klinika Chirurgii, Urologii i Traumatologii Dziecięcej
  Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

  ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce
  tel. 41 3033362
  Kierownik: dr n.med. Przemysław Wolak