Ośrodki onkologiczne

Ośrodki onkologiczne

Mapa ośrodków onkologicznych

Lista ośrodków onkologicznych

 • Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Uniwersytet Mikołaja Kopernika
  Szpital Uniwersytecki im. dr Antoniego Jurasza

  ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9
  85-094 Bydgoszcz
  tel. 52 5854860, 52 5854067
  faks 52 5854087, 52 5854867
  e-mail: klhemonk@cm.umk.pl
  e-mail: hematonko@by.home.pl
  Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Mariusz Wysocki
 • Oddział Hematologii i Onkologii Dziecięcej
  Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr E. Hankego

  ul. Władysława Truchana 7
  41-500 Chorzów
  tel. 32 3490042
  fax: 32 2415529
  e-mail: hematologia@chcpio.pl
  Ordynator Oddziału: Dr n. med. Maria Wieczorek
  tel. 32 3490075
  e-mail: maria.wieczorek@gmail.com
 • Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. Tadeusza Marciniaka
  Centrum Medycyny Ratunkowej

  ul. Traugutta 116, 50-420 Wrocław
  tel. 71 7890258
  e-mail:
  Ordynator Oddziału: Lek. med. Andrzej Kurza
 • Klinika Onkologii
  Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka

  Al. Dzieci Polskich 20
  04-730 Warszawa
  tel. 22 815 17 87
  tel. 22 815 17 74
  fax: 22 815 7575
  e-mail: onkologia@czd.pl
  Kierownika: Prof. nadzw. dr hab. n. med. Bożenna Dembowska-Bagińska
 • Katedra i Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej
  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

  ul. Bujwida 44
  50-368 Wrocław
  tel. 71 770 32 16
  fax: 71 770 31 69
  e-mail: pedhemat@umed.wroc.pl
  Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Alicja Chybicka
 • Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej
  Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie

  ul. Chodźki 2
  20-093 Lublin
  tel. 81 7185520
  fax: 81 7477220
  e-mail: hemped@dsk.lublin.pl
  Kierownik Kliniki: Prof. dr hab.n. med. Jerzy Kowalczyk
 • Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej
  Polsko-Amerykańskiego Instytutu Pediatrii Wydziału Lekarskiego UJ

  ul. Wielicka 265
  30-663 Kraków
  tel./fax 12 6580261
  e-mail: onkohemdz@cm-uj.krakow.pl
  Kierownik: Prof. dr hab. med. Walentyna Balwierz
  e-mail: walentyna.balwierz@uj.edu.pl
 • Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej
  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

  ul. Waszyngtona 17
  15-274 Białystok
  tel/fax: 85 74 50 846
  e-mail: onkodziec@umb.edu.pl
  Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Maryna Krawczuk-Rybak
 • Klinika Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
  ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk
  tel. 58 3492271
  e-mail: onkol@gumed.edu.pl
  Kierownik Kliniki: Prof. dr hab.n. med. Jacek Jassem
 • Klinika Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej UM im. Karola Marcinkowskiego
  ul. Szpitalna 27/33
  60-572 Poznań
  tel/fax: 61 847 43 56
  tel. 61 849 14 47
  e-mail: kohtp@skp.ump.edu.pl
  Kierownik kliniki: Prof. dr hab. n. med. Jacek Wachowiak
 • Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej
  Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 PUM im. prof. Tadeusza Sokołowskiego

  ul. Unii Lubelskiej 1
  71-252 Szczecin
  tel. 91 4253139
  fax: 91 4253156
  e-mail: klinikapediatrii@wp.pl
  e-mail: klchrdz1@pum.edu.pl
  Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Tomasz Urasiński
 • Klinika Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii
  ul. Sporna 36/50
  91-738 Łódź
  tel. 42 6177791, 42 6177750
  fax: 41 6177798
  e-mail: sekretariatip@usk4.umed.lodz.pl
  Kierownik Kliniki: Prof. dr hab.n. med. Wojciech Młynarski
 • Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny
  Oddział Kliniczny Pediatrii, Hematologii i Onkologii

  ul. Marszałkowska 24
  00-576 Warszawa
  tel: 22 72273437
  fax: 22 6215362
  e-mail:
  Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Michał Matysiak
 • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. Profesora Stanisława Szyszko
  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej ŚUM w Katowicach

  ul. 3 Maja 13/15
  41-800 Zabrze
  tel. 32 3704372 – sekretariat
  fax: 32 3704379
  e-mail: szczep57@poczta.onet.pl
  Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański
 • Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii
  Gdański Uniwersytet Medyczny

  ul. Dębinki 7
  80-952 Gdańsk
  tel. 58 349 28 80 – sekretariat
  fax: 58 349 28 47
  e-mail: hemonkp@gumed.edu.pl
  Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Adamkiewicz-Drożyńska
 • Oddział Onkologii i Hematologii Dziecięcej
  Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach

  ul. Artwińskiego 3a
  25-734 Kielce
  tel: 41 3456325 w. 35 (gabinet lekarski)
  fax: 41 3456187
  e-mail: karolczykg@chok.kielce.pl
  Kierownik oddziału: Dr n. med. Grażyna Karolczyk
 • Kliniczny Oddział Onkologii i Hematologii Dziecięcej
  Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie im. Prof. dr Stanisława Popowskiego

  ul. Żołnierska 18 a
  10-561 Olsztyn
  tel.: 89 5393371
  fax: 89 5393970
  e-mail: hematologia@wssd.olsztyn.pl
  Ordynator: Dr n. med. Wanda Badowska