Ośrodki onkologiczne

Ośrodki onkologiczne

Mapa ośrodków onkologicznych

Lista ośrodków onkologicznych

 • Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku
  ul. Jerzego Waszyngtona 17, 15-274 Białystok
  Klinika Pediatrii, Onkologii i Hematologii
  Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Maryna Krawczuk-Rybak
  Sekretariat tel. 85 74 50 846
  e-mail: onkdziec@umb.edu.pl
  strona
 • Szpital Uniwersytecki im. dr Antoniego Jurasza
  ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
  Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii
  Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Jan Styczyński
  Sekretariat tel. 52 585 48 60
  e-mail: klhemonk@cm.umk.pl
  strona
 • Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
  ul. Truchana 7, 41-500 Chorzów
  Oddział Hematologii i Onkologii Dziecięcej
  Ordynator Oddziału: dr n. med. Katarzyna Machnik
  Sekretariat tel. 32 34 90 198
  e-mail: hematologia.dz@zsm.com.pl
  strona
 • Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
  ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk
  Klinika Pediatrii, Hematologii, Onkologii
  Kierownik Kliniki: dr hab. med. Ninela Irga-Jaworska
  Sekretariat tel. 58 349 28 72
  e-mail: hemonkp@gumed.edu.pl
  strona
 • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
  ul. Medyków 16, 40-752 Katowice
  Oddział Onkologii, Hematologii i Chemioterapii
  Kierownik Oddziału: dr n. med. Agnieszka Mizia-Malarz
  Sekretariat tel. 32 207 17 63
  e-mail: onkohemat@gczd.katowice.pl
  strona
 • Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
  Świętokrzyskie Centrum Pediatrii im. Władysława Buszkowskiego
  ul. Artwińskiego 3a, 25-734 Kielce
  Oddział Onkologii i Hematologii Dziecięcej
  Kierownik Oddziału: dr n. med. Grażyna Karolczyk
  Sekretariat tel. 41 345 63 25 w. 35 (gabinet lekarski)
  e-mail: grazyna.karolczyk@wszzkielce.pl
  strona
 • Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
  Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej
  Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Walentyna Balwierz
  Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum, Instytut Pediatrii
  Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej
  Kierownik Kliniki: dr hab. med. Szymon Skoczeń
  ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
  Sekretariat tel. 12 333 92 20, 12 333 92 21
  e-mail: onkohemdz@cm-uj.krakow.pl
  strona
 • Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie
  ul. Prof. Antoniego Gębali 6,  20-093 Lublin
  Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej
  Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Drabko
  Sekretariat tel. 81 71 85 520
  e-mail: hematologia@uszd.lublin.pl
  strona
 • Uniwersyteckie Centrum Pediatrii, Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
  ul. Sporna 36/50, 91-738 Łódź
  Klinika Pediatrii, Onkologii i Hematologii
  Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Wojciech Młynarski
  Sekretariat tel. 42 617 77 91, 42 617 77 50
  e-mail: kpoih@umed.lodz.pl
  strona
 • Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie im. Prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie
  ul. Żołnierska 18 a, 10-561 Olsztyn
  Oddział Kliniczny Onkologii i Hematologii Dziecięcej
  Kierownik Oddziału: dr n. med. Wanda Badowska
  Sekretariat tel. 89 539 33 76
  e-mail: hematologia@wssd.olsztyn.pl
  strona
 • Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
  Klinika Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej
  Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Jacek Wachowiak
  Sekretariat tel. 61 849 14 47
  e-mail: onkologia@skp.ump.edu.plhematologia@skp.ump.edu.pl
  strona
 • Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
  ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów
  Klinika Onkohematologii Dziecięcej
  Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Radosław Chaber prof. UR
  Sekretariat tel. 17 866 45 88
  e-mail: onkohematologia.dzieci@szpital2.rzeszow.pl
  strona
 • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 PUM im. prof. Tadeusza Sokołowskiego w Szczecinie
  ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
  Klinika Pediatrii, Hemato-Onkologii i Gastroenterologii Dziecięcej
  Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Tomasz Urasiński
  Sekretariat tel. 91 425 31 39
  e-mail: klinikapediatrii@wp.plklchrdz1@pum.edu.pl
  strona
  Klinika Pediatrii, Onkologii i Immunologii Dziecięcej
  Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski
  Sekretariat tel. 91 425 05 16
  strona
 • Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
  Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa
  Klinika Onkologii
  Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Bożenna Dembowska-Bagińska
  Sekretariat tel. 22 815 17 87
  e-mail: onkologia@ipczd.pl
  strona
 • Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Polikarpa Brudzińskiego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
  Katedra i Klinika Onkologii, Hematologii Dziecięcej,
  Transplantologii Klinicznej i Pediatrii WUM
  Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Paweł Łaguna
  Sekretariat tel. 22 317-96-21
  e-mail: hematologia@spdsk.edu.plonkologia@spdsk.edu.pl
  strona
 • Instytut Matki i Dziecka
  ul. Kasprzaka 17 a, 01-211 Warszawa
  Klinika Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży
  Kierownik: Prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Raciborska
  Sekretariat tel. 22 32 77 205
  e-mail: klinika.onkologii@imid.med.pl
  strona
 • Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
  ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
  Ponadregionalne Centrum Onkologii Dziecięcej ,,Przylądek Nadziei”
  Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej
  Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kałwak
  Sekretariat tel. 71-733 27 00
  e-mail: pedhemat@umed.wroc.pl
  strona
 • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. S. Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze
  Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej
  Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański
  Sekretariat tel. 32 37 04 372
  e-mail:
  strona