Ośrodki radioterapeutyczne

Ośrodki radioterapeutyczne

Mapa ośrodków radioterapeutycznych

Lista ośrodków radioterapeutycznych

 • Klinika Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
  ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk
  tel. 58 3492271
  e-mail: onkol@gumed.edu.pl
  Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. med. Jacek Jassem
 • Klinika Radioterapii
  Świętokrzyskie Centrum Onkologii
  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

  ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce
  tel. 41 3674740
  e-mail: jacek.sadowski@onkol.kielce.pl
  Kierownik Kliniki: Lek. med. Jacek Sadowski
 • Regionalny Ośrodek Onkologiczny
  Zakład Teleradioterapii

  ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź
  tel. 42 6895551
  e-mail: jacek.fijuth@umed.lodz.pl
  Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth
 • Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr A. Jurasza
  ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
  e-mail:
  Oddział radioterapii, strona prawa: dr n.med. Ewa Ziółkowska, tel. 52 3743374
  Oddział radioterapii, strona lewa: dr n.med. Krzysztof Roszkowski, tel. 52 3743744, 52 3743746
  Naświetlanie: dr n.med. Wiesława Windorbska, tel. 52 3743472
 • Zachodniopomorskie Centrum Onkologii
  Oddział Kliniczny Radioterapii

  ul. Strzałowska 22, 71-730 Szczecin
  tel. 91 4251450
  e-mail:
  Kierownik Oddziału: Dr n. med. Michał Falco
 • Zakład i Oddział Kliniczny Radioterapii
  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW z W-MCO w Olsztynie

  Aleja Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn
  tel. 89 5398523
  e-mail: sek.radioterapia@poliklinika.net
  Kierownik Zakładu i Lekarz kierujący Oddziałem Klinicznym Radioterapii: Prof. dr hab. n. med. Lucyna Kępka
 • Zakład Radioterapii Dzieci i Dorosłych
  Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

  ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
  tel. 12 6573715
  e-mail: sekretariat.radioter@wp.pl
  Kierownik Kliniki: Dr n. med. Krzysztof Małecki
 • Zakład Radioterapii
  Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie

  ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok
  tel. 85 6646753
  e-mail: bco@onkologia.bialystok.pl
  Kierownik Zakładu Radioterapii: Dr n. med. Tomasz Maciej Filipowski
 • Zakład Radioterapii
  Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

  ul. Wybrzeża Armii Krajowej 15, 41-101 Gliwice
  tel. 32 2788001
  e-mail: bco@onkologia.bialystok.pl
  Kierownik Zakładu Radioterapii: Prof. dr hab. med. Leszek Miszczyk
 • Zakład Radioterapii
  Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli

  ul. dr K. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin
  tel. 81 747 75 11 wew. 280
  e-mail: lekkp@gazeta.pl
  Kierownik Zakładu: Dr n. med. Krzysztof Paprota
 • Zakład Radioterapii
  Wielkopolskie Centrum Onkologii

  ul. Garbary 15, 61-866 Poznań
  tel. 61 8850533
  e-mail:
  Kierownik Zakładu: Dr n. med. Małgorzata Żmijewska-Tomczak
 • Zakład Teleradioterapii
  Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

  ul. Wawelska 15, 00-973 Warszawa
  tel. 22 5709147
  e-mail: agardas@coi.waw.pl
  Kierownik Zakładu: Prof. dr hab. med. Anna Skowrońska-Gardas
 • Zakład Teleradioterapii
  Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu

  pl. Hiszfelda 12, 53-413 Wrocław
  tel.: 71 3689501
  e-mail:
  Kierownik Zakładu: Dr n. med. Adam Maciejczyk