Państwowy Egzamin Specjalizacyjny – 28 października 2022

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny – 28 października 2022

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny z onkologii i hematologii dziecięcej w
formie ustnej odbędzie się 28 października 2022r.