Państwowy Egzamin Specjalizacyjny – 4 kwietnia 2022

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny – 4 kwietnia 2022

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny z onkologii i hematologii dziecięcej w
formie ustnej odbędzie się 4 kwietnia 2022r.